Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Lublin

10 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 37562

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w RDOŚ w Lublinie w celu prawidłowej realizacji wymogów nałożonych na pracodawcę dotyczących zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp, w celu prawidłowej realizacji wymogów nałożonych na pracodawcę dotyczących zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie pracowników z wynikami tej oceny w celu ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz przeprowadzanie analizy przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i występowania chorób zawodowych u pracowników w celu określenia kierunków działalności profilaktycznej w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw dot. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników, w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pomieszczeniach, będących w trwałym zarządzie RDOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w służbie bhp
 • aktualne uprawnienia do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej.
 • szkolenie okresowe dla pracowników prowadzących zagadnienia z zakresu ochrony przeciw pożarowej ( co 5 lat).
 • szkolenie okresowe dla służb bhp (co 5 lat).
 • znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów prawa w zakresie bhp, umiejętność obsługi komputera, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, operatywność. Umiejętność oceny ryzyka zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności interpersonalne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie okresowe dla pracowników prowadzących zagadnienia z zakresu ochrony przeciw pożarowej ( co 5 lat)
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie okresowe dla służb bhp (co 5 lat)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-20 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
  z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko specjalista do spraw BHP i PPOŻ w Wydziale Organizacyjno - Finansowym"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (773)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (91)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (162)
  Toruń (106)
  Lubelskie:
  Lublin (198)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (810)
  Tarnów (52)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1815)
  Radom (148)
  Płock (43)
  Opolskie:
  Opole (162)
  Nysa (61)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (123)
  Przemyśl (33)
  Podlaskie:
  Białystok (121)
  Suwałki (42)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (426)
  Gdynia (174)
  Słupsk (76)
  Śląskie:
  Katowice (517)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (140)
  Elbląg (70)
  Ełk (51)
  Wielkopolskie:
  Poznań (534)
  Kalisz (66)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (333)
  Koszalin (94)
  Kołobrzeg (49)
  Auchan (94)
  Tesco (126)
  Inditex (49)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (96)
  Accenture (237)
  Carrefour (134)
  PKO BP (290)
  KPMG (46)
  Orange (21)
  IKEA (19)
  Budimex (14)

  Rekrutują z Praca.pl