Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

29 dni temu

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 45736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie działań w zakresie opiniowania Kart Projektów oraz Studium Wykonalności przekazywanych przez jednostki organizacyjne Policji, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz biura,
 • wykonywanie zadań związanych z opracowaniem zestawienia planowanych zakupów biura na następny rok budżetowy i dokonywanie korekt w Planie zamówień publicznych Komendy Głównej Policji w zakresie właściwości biura,
 • realizowanie zadań związanych ze zwrotem zabezpieczeń należytego wykonania umowy w zakresie właściwości biura,
 • zbieranie informacji od kierowników projektów, analizowanie i na ich podstawie prowadzenie zbiorczych wykazów/zestawień o projektach teleinformatycznych prowadzonych w biurze,
 • przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa biura oraz Biura Finansów Komendy Głównej Policji w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych biura, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro (zamówienia podprogowe),
 • zbieranie informacji, analizowanie ich i przygotowywanie zbiorczych wykazów/prezentacji o projektach finansowanych ze środków pomocowych oraz projektów badawczych z zakresu teleinformatyki policyjnej prowadzonych w zakresie właściwości biura,
 • przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa biura związanych z bieżącą realizacją umów zawieranych przez kierownictwo biura na podstawie prowadzonego wykazu umów zawieranych przez kierownictwo biura,
 • uczestniczenie w pracach komisji, zespołów i grup eksperckich w związku z zadaniami dotyczącymi prowadzonych w biurze projektów teleinformatycznych oraz przygotowywanie i prezentowanie informacji o stanie realizacji projektów realizowanych w biurze za pomocą aplikacji przeznaczonych do prezentacji informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu zarządzanie lub pokrewnym lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe w ww. kierunku,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata doświadczenia w pracy przy projektach teleinformatycznych i/lub doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub przy realizacji zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami,
 • umiejętność przygotowywania prognoz decyzyjnych,
 • biegła znajomość MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (735)
Wałbrzych (70)
Legnica (101)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (257)
Toruń (168)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (53)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (966)
Tarnów (95)
Nowy Sącz (86)
Mazowieckie:
Warszawa (2276)
Radom (176)
Płock (72)
Opolskie:
Opole (244)
Nysa (93)
Podkarpackie:
Rzeszów (156)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (182)
Suwałki (44)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (527)
Gdynia (287)
Słupsk (90)
Śląskie:
Katowice (684)
Częstochowa (176)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (207)
Elbląg (117)
Ełk (56)
Wielkopolskie:
Poznań (681)
Kalisz (91)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (360)
Koszalin (129)
Kołobrzeg (52)
Auchan (190)
Tesco (144)
Inditex (32)
Leroy Merlin (184)
Bricoman (30)
STRABAG (6)
ABB (43)
Accenture (114)
Carrefour (158)
PKO BP (329)
PwC (29)
KPMG (43)
Orange (40)
IKEA (38)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl