Specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

34 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 64376

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- wysiłek fizyczny
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • tworzenie dokumentacji filmowej i zdjęciowej w zakresie obiektów nawigacyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz umocnień brzegowych
 • udział w kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania stanu instalacji na obiektach wysokościowych
 • wykonywanie dokumentacji dla potrzeb ochrony brzegów morskich, w tym tworzenie dokumentacji lotniczej dla potrzeb geodezji oraz oceny zmiany linii brzegowej w cyklu wieloletnim
 • inspekcje związane z zabudową wieloletnią i sezonową pasa technicznego; inspekcje dotyczące stanu lasów
 • wsparcie inspekcji w zakresie ochrony środowiska poprzez dokumentowanie nielegalnych wysypisk śmieci i zrzutów zanieczyszczeń w obszarze DUM, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów portów
 • przeprowadzanie inspekcji urządzeń oznakowania nawigacyjnego
 • zapewnienie warunków prawnych do wykonywania lotów bezzałogowymi pojazdami latającymi – zgody na wykonywanie lotów, uprawnienia, ubezpieczenia
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem technicznym sprzętu, planowaniem zakupów i inwestycji w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku geodezja i kartografia lub lotnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • posiadanie uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi wielowirnikowymi MR o wadze do 25 kg (świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS i BVOS) – świadectwo kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lub zamiennie: uprawnienia pilota powietrznych statków załogowych dowolnej kategorii
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie geograficznych systemów informacyjnych lub hydrografii
 • uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi tupu płatowiec (A) o wadze do 25 kg
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • uprawnienia Instruktora BSP na MR do 25kg
 • umiejętność obsługi oprogramowania DJI GO
 • umiejętność wykonywania opracowań kartograficznych w oprogramowaniu ArcGIS
 • umiejętność wykonywania filmów informacyjnych zgodnych ze standardem WCAG
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych