Specjalista

Muzeum Historii Polski

Warszawa

13 dni temu

Ogłoszenie numer: 4538655, z dnia 2021-05-04

 Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje pracownika w Dziale Edukacji na stanowisko:

Specjalista

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: MHP/EDU/04/2021

 

Opis stanowiska

Charakterystyka stanowiska: osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji i realizację programu szkoleń dla przewodników oraz koncepcję współpracy z przewodnikami zewnętrznymi. W zakresie obowiązków znajduje się również współtworzenie i realizacja kompleksowej oferty edukacyjnej muzeum, w szczególności opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów towarzyszących wystawom.

 

Zakres obowiązków

 • opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, obejmujących m.in. oprowadzania, spotkania na wystawie, oprowadzania kuratorskie,
 • opracowanie koncepcji i schematu działania przewodników w Muzeum Historii Polski,
 • przygotowanie koncepcji współpracy z przewodnikami zewnętrznymi,
 • opracowanie i realizacja programu szkoleń (w co najmniej w jęz. polskim i angielskim) dla przewodników,
 • utrzymywanie kontaktów z przewodnikami zewnętrznymi,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • planowanie harmonogramu i budżetu działań,
 • doskonalenie wiedzy z obszaru edukacji historycznej oraz pedagogiki muzealnej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, polonistyczne, kulturoznawstwo),
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy muzealnej,
 • doświadczenie w pracy przewodnickiej w muzeum,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
 • doświadczenie zawodowe w koordynacji projektów,
 • umiejętność pracy metodą projektową, zarządzania budżetem, tworzenia harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym.
 • co najmniej podstawowa znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • zdolności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

 • umowa o pracę, pełny etat,
 • praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dostęp do świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Wymagane dokumenty

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/EDU/04/2021

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 609 004 176.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Muzeum Historii Polski