Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
56 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 81848

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na  I piętrze.

Zakres zadań

 • Sporządza i prowadzi dokumentację z szacowania szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Wykonuje oględziny i szacuje szkody oraz ustala wysokoś odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych w zakresie współdziałania z właścicielami lub użytkownikami mienia w celu jego zabezpieczenia przed szkodami powodowanymi przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Gromadzi informacje stanowiące powszechne źródło danych statystycznych o szkodach powodowanych przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Współpracuje z organami administracji publicznej, instytucjami publicznymi, właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz organizacjami pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań związanych z minimalizacją szkód powodowanymi przez gatunki zwierząt chronionych.
 • Bierze udział w systematycznych wyjazdach służbowych w związku z dokonywaniem oględzin w terenie ( łąki, stawy rybne, gospodarstwa rolne i lasy).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ogólna wiedza przyrodnicza na temat ochrony gatunków i siedlisk;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa cywilnego;
 • Prawo jazdy kat B
 • umiejęwtność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.