Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Komenda Miejska Policji w Żorach
Żory
79 dni temu
Komenda Miejska Policji w Żorach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Żory
Ogłoszenie o naborze Nr 105793

Warunki pracy

Praca w sytemie zmianowym, ośmiogodzinnym. Praca biurowa, pozycja ciała głównie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występuje wysiłek fizyczny, zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz praca w terenie. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na parterze budynku i jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Część obowiązków wymaga poruszania sie po całym budynku Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Budynek czteropiętrowy, wyposażony w windę oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje sie na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom.
 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw, w celu zapewnienia sprawności technicznej systemów łączności.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki.
 • Administruje lokalnie systemem rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej, w celu monitorowania odsłuchu i archiwizacji oraz administruje systemami zasilania gwarantowanego i rezerwowego w jednostce KMP, w celu prawidłowego funkcjonowania systemów.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki łączności.
 • Zarządza kontami użytkowników w systemie Biling w jednostce KMP, w celu zapewnienia dostępu do systemu.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawienie niezbędnych połączeń kablowych, w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze teleinformatyki
 • Znajomość systemów teleinformatycznych
 • Wiedza z zakresu łączności
 • Biegła obsługa komputera
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs informatyczny CISCO
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" albo wyrażenie zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty