Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. obiegu dokumentów

  Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  1 dni
  Twoje zadania: Odbieranie i porządkowanie dokumentów. Elektroniczna i papierowa archiwizacja dokumentów z odpowiednimi oznaczeniami. Skanowanie umów i wprowadzanie ich do systemu komputerowego. Udostępnianie dokumentów uprawnionym osobom i zarządzanie ewidencją. Tworzenie miesięcznych...
 • Specjalista w Biurze Administracji

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Realizowanie zadań w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów m.in.:. przygotowywanie informacji/ opinii w zakresie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów; aktualizacja instrukcji użytkownika systemu i procedur pracy; wsparcie dla pracowników w obsłudze systemu;...
 • Inspektor / Starszy Inspektor w Zespole Dokumentacji Podręcznej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Zaruskiego 4    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  7 dni
  Główny zakres obowiązków: przyjmowanie dokumentów spraw bieżących; ewidencjonowanie otrzymanej dokumentacji; terminowe rejestrowanie przyjętych dokumentów oraz zakładanie w wersji papierowej i elektronicznej nowych teczek dla przyjętej dokumentacji, a także nadawanie sygnatur na...
 • Specjalista ds. Administracji (K/M)

  DMT Packaging sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Główne zadania na tym stanowisku to: Prowadzenie rejestru korespondencji; Nadzór nad umowami z usługodawcami; Obsługa programu księgowego i współpraca z Biurem Księgowym; Archiwizacja dokumentów; Administracyjne wsparcie działów firmy w realizacji ich zadań; Od Kandydatów/Kandydatek...
 • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi biurowej

  Praca.pl   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska: Profesjonalne zarządzanie korespondencją firmy; Administracja umów z partnerami i współpraca z firmami zewnętrznymi; Kompetentna obsługa systemów księgowych i wsparcie dla księgowości; Efektywne archiwizowanie dokumentacji; Operacyjne wsparcie biurowe dla innych działów...
 • Asystent Prawny / Asystentka Prawna - Specjalista / Specjalistka ds. administracji

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  Jako Asystent/ka prawny/na/Specjalista/ka ds. administracji będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie działu prawnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Obowiązki: Przyjmowanie, rejestrowanie oraz archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej działu prawnego. Koordynowanie...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
39 dni temu
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137816

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Stres
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca na wysokości do 1-3 metrów,
 • Praca fizyczna lekka
 • Dźwiganie ciężarów max 10kg,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Zagrożenie czynnikami biologicznymi: promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym (Aspergillus fumigatus)
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji:http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.html

Zakres zadań

 • Rozpatruje, realizuje wnioski i wystąpienia uprawnionych podmiotów w zakresie udostępnień materiałów, w szczególności: niejawnych, operacyjnych, zwolnień z zachowania tajemnicy funkcjonariuszy i pracowników na potrzeby postępowań karnych sądów i prokuratur,
 • Przeprowadza kwerendy archiwalne dla celów służbowych, na rzecz uprawnionych podmiotów i osób fizycznych w zasobach: archiwum/składnic akt/registratur jednostek i komórek organizacyjnych KSP,
 • Opiniuje wystąpienia uprawnionych podmiotów w przedmiocie zmiany, zniesienia, odmowy zniesienia klauzul tajności z materiałów niejawnych z zasobu archiwalnego Komendy Stołecznej Policji,
 • Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie czynności związanych z typowaniem, przeglądem materiałów, opiniowaniem, sporządzaniem ewidencji archiwalnych i przekazywaniem ich do zasobu Archiwum IPN na terenie garnizonu stołecznego,
 • Wykonuje czynności instruktażowo-kontrolne, przeprowadza szkolenia i udziela pomocy merytorycznej jednostkom i komórkom organizacyjnym KSP w zakresie działalności archiwalnej,
 • Opiniuje protokoły brakowania kategorii "B", "BE", "BC" dotyczące zasobu archiwalnego komend rejonowych, powiatowych, komisariatów specjalistycznych oraz realizuje procedury brakowania zarchiwizowanej dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" i " BE", wytworzonej w komórkach organizacyjnych KSP po wydaniu zgody na zniszczenie przez Komendanta Stołecznego Policji,
 • Weryfikuje i opracowuje akta kategorii "A" i "B" pod kątem nadanych symboli, haseł klasyfikacyjnych, kategorii archiwalnych oraz zawartości ze szczególnym uwzględnieniem akt operacyjnych i kontrolnych postępowań przygotowawczych oraz przyjmuje do zasobu archiwum,
 • Uczestniczy w opracowywaniu okresowych sprawozdań z realizowanych zadań archiwalnych i ruchu akt, oraz realizuje czynności w prowadzonym okresowo skontrum,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze archiwizacji lub ochrony informacji niejawnych lub powyżej 3 lat w administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów: 1) ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych; 2) ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji, w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji; 3) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych; 4) ustawy o ochronie danych osobowych; 5) ustawy kodeks karny w zakresie zasad odpowiedzalności karnej oraz przedawnienia; 6) ustawy kodeks postępowania karnego w zakresie negatywnych przesłanek procesowych.
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, stosowania prawa, syntezy informacji, argumentowania, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office z uwzględnieniem programu Access.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs archiwalny
 • Umiejętność pracy w zespole.
 

Podobne oferty

 • Specjalista ds. obiegu dokumentów

  Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  1 dni
  Twoje zadania: Odbieranie i porządkowanie dokumentów. Elektroniczna i papierowa archiwizacja dokumentów z odpowiednimi oznaczeniami. Skanowanie umów i wprowadzanie ich do systemu komputerowego. Udostępnianie dokumentów uprawnionym osobom i zarządzanie ewidencją. Tworzenie miesięcznych...
 • Specjalista w Biurze Administracji

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Realizowanie zadań w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów m.in.:. przygotowywanie informacji/ opinii w zakresie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów; aktualizacja instrukcji użytkownika systemu i procedur pracy; wsparcie dla pracowników w obsłudze systemu;...
 • Inspektor / Starszy Inspektor w Zespole Dokumentacji Podręcznej

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Zaruskiego 4    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  7 dni
  Główny zakres obowiązków: przyjmowanie dokumentów spraw bieżących; ewidencjonowanie otrzymanej dokumentacji; terminowe rejestrowanie przyjętych dokumentów oraz zakładanie w wersji papierowej i elektronicznej nowych teczek dla przyjętej dokumentacji, a także nadawanie sygnatur na...
 • Specjalista ds. Administracji (K/M)

  DMT Packaging sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Główne zadania na tym stanowisku to: Prowadzenie rejestru korespondencji; Nadzór nad umowami z usługodawcami; Obsługa programu księgowego i współpraca z Biurem Księgowym; Archiwizacja dokumentów; Administracyjne wsparcie działów firmy w realizacji ich zadań; Od Kandydatów/Kandydatek...
 • Specjalista / Specjalistka ds. obsługi biurowej

  Praca.pl   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  4 dni
  Opis stanowiska: Profesjonalne zarządzanie korespondencją firmy; Administracja umów z partnerami i współpraca z firmami zewnętrznymi; Kompetentna obsługa systemów księgowych i wsparcie dla księgowości; Efektywne archiwizowanie dokumentacji; Operacyjne wsparcie biurowe dla innych działów...
 • Asystent Prawny / Asystentka Prawna - Specjalista / Specjalistka ds. administracji

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  Jako Asystent/ka prawny/na/Specjalista/ka ds. administracji będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie działu prawnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Obowiązki: Przyjmowanie, rejestrowanie oraz archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej działu prawnego. Koordynowanie...