Najnowsze oferty pracy

 • Pracownik serwisowy

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  część etatu
  22 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający - teren zewnętrzny

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Kasprzaka    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  pełny etat
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie biura, kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający części wspólnych biurowca

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Kasprzaka    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  pełny etat
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w budynku, w tym: Sprzątanie wind, klatek schodowych, recepcji,bramek wejściowych; Mycie, mopowanie podłogi; Dbałość o czystość w łazienkach, serwis toalet; Gospodarowanie środkami czystości;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo ONZ    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik Sprzątający

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres obowiązków: Sprzątanie w zależności od powierzonego zlecenia: biur, zakładów pracy, magazynów lub klatek schodowych. Odkurzanie, mycie podłóg, mycie okien itp. Opróżnianie koszy na śmieci oraz segregacja odpadów. Uzupełnianie środków higienicznych w toaletach.
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Jana Pawła    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  5 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie biura, sal konferencyjnych, kuchni i toalet Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Postępu    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  pełny etat
  5 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie kosz; Uzupełnianie środków czystości; Obsługa zmywarek;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Postępu    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu
  6 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Mycie biurek Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający teren zewnętrzny

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  6 dni
  Zakres obowiązków: Dbałość o czystość obiektu oraz terenów zielonych; Bieżące utrzymanie terenów zewnętrznych wokół biurowca; Zamiatanie ( w okresie zimowym odśnieżanie ) Doczyszczanie; Mycie maszynowe garażu; Zbieranie śmieci;
 • Pracownik serwisowy

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  6 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Dbanie o czystość powierzchni biurowych;
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Pracownik Sprzątający Warszawa
Sprzątacz / Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Sprzątacz / Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Warszawa
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
56 dni temu
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Sprzątacz / Sprzątaczka
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPRZĄTACZ_- KA
Zakres czynności:
 • utrzymywanie codziennego porządku na wyznaczonym rejonie szczególnie w zakresie:
  • ogólnych prac porządkowych – codzienne sprzątanie;
  • czyszczenia i dezynfekcji toalet i urządzeń sanitarnych wraz z zalewaniem kratek ściekowych;
  • bieżącej wymiany i uzupełniania środków chemicznych oraz materiałów higienicznych w toaletach;
  • usuwania odpadów i ich dostarczenia do miejsca wyznaczonego zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji;
  • wykonywania specjalistycznych zabiegów związanych z utrzymaniem podłóg drewnianych i kamiennych, utrzymaniem w czystości żyrandoli, drzwi, luster, sprzątaniem magazynów, piwnic, poddasza, pokoi.
Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej
  oraz pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi sprzętu czyszczącego;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dyspozycyjność:
 • możliwość zadaniowego czasu pracy;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracę.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • ubranie robocze i ochronne,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych),
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • miłą atmosferę pracy,
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 

Poznaj

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

Zamek Królewski w Warszawie – niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 70. i 80.  ubiegłego wieku jest symbolem polskiej tożsamości i suwerenności. Obecnie Zamek mieści muzeum wnętrz z apartamentami króla Stanisława Augusta i dziełami sztuki, m.in.: Rembrandta, Canaletta, Matejki. Prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i koncertową. Jest miejscem wizyt i uroczystości państwowych. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Rezydencji Królewskich ARRE, stanowi jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Europie. Zamek Królewski w Warszawie wraz z ogrodami jest dziś kulturalnym centrum, artystyczną i historyczną przestrzenią otwartą dla publiczności.

Podobne oferty

 • Pracownik serwisowy

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  część etatu
  22 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający - teren zewnętrzny

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Kasprzaka    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  pełny etat
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie biura, kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający części wspólnych biurowca

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Kasprzaka    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  pełny etat
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w budynku, w tym: Sprzątanie wind, klatek schodowych, recepcji,bramek wejściowych; Mycie, mopowanie podłogi; Dbałość o czystość w łazienkach, serwis toalet; Gospodarowanie środkami czystości;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, Rondo ONZ    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  23 godz.
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik Sprzątający

  Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres obowiązków: Sprzątanie w zależności od powierzonego zlecenia: biur, zakładów pracy, magazynów lub klatek schodowych. Odkurzanie, mycie podłóg, mycie okien itp. Opróżnianie koszy na śmieci oraz segregacja odpadów. Uzupełnianie środków higienicznych w toaletach.
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Jana Pawła    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  5 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie biura, sal konferencyjnych, kuchni i toalet Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Postępu    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  pełny etat
  5 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie kosz; Uzupełnianie środków czystości; Obsługa zmywarek;
 • Pracownik sprzątający

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Postępu    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  pracownik fizyczny  umowa zlecenie  część etatu
  6 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Mycie biurek Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Codzienne opróżnianie koszy;
 • Pracownik sprzątający teren zewnętrzny

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  6 dni
  Zakres obowiązków: Dbałość o czystość obiektu oraz terenów zielonych; Bieżące utrzymanie terenów zewnętrznych wokół biurowca; Zamiatanie ( w okresie zimowym odśnieżanie ) Doczyszczanie; Mycie maszynowe garażu; Zbieranie śmieci;
 • Pracownik serwisowy

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę / zlecenie  część etatu / tymczasowa/dodatkowa
  6 dni
  Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w obszarze biurowym, w tym: Sprzątanie kuchni i toalet; Odkurzanie wykładzin; Mycie ekspresów; Dbanie o czystość powierzchni biurowych;