Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

1839 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 151349
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2013 r.

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • do spraw kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego
 • w Oddziale Terenowym w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4
  00 - 928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie
  ul. Hoża 86
  00 - 682 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie przestrzegania warunków prawidłowej organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa
 • kontrola zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie wykonywania czynności przez tych pracowników
 • opiniowanie treści przepisów wewnętrznych dotyczących bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez użytkowników bocznic kolejowych w celu wnioskowania o ich zatwierdzenia przez Prezesa UTK
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji wniosków profilaktycznych i zaradczych, wynikających z badań okoliczności i przyczyn wypadków kolejowych
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli, jak również kontrola ich realizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • prowadzenie ewidencji poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych, które podlegają obowiązkowi zawiadamiania przez zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych
 • współuczestnictwo w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz zaistniałych poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych
 • współpraca z Departamentem Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu w zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach w celu wypracowania wspólnych wniosków zmierzających do zwiększenie bezpieczeństwa budowli kolejowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w Urzędzie oraz poza siedzibą Urzędu - udział w kontrolach.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem. W budynku winda, podjazd.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach związanych z organizacją i techniką prowadzenia ruchu kolejowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu transportu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu służby cywilnej
  • znajomość KPA
  • znajomość obsługi pakietu MS Office
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na kontrolerskich lub samodzielnych stanowiskach pracy, związanych z organizacją i techniką prowadzenia ruchu kolejowego
 • studia podyplomowe o kierunku organizacja transportu kolejowego
 • uprawnienia audytorskie w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Kolejowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”
 • prawo jazdy kat. „B”

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (643)
Wałbrzych (47)
Legnica (54)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (111)
Chełm (21)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (769)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1703)
Radom (73)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (115)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (85)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (98)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (312)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (95)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (499)
Kalisz (44)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (129)
Tesco (358)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (55)
Accenture (130)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (31)

Rekrutują z Praca.pl