Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Kraków

193 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18004

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
W budynku windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • kontrola zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe;
 • udział w kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w celu stwierdzenia spełniania przez kontrolowane podmioty wymagań koniecznych do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceń;
 • udział w kontrolach podmiotów rynku kolejowego;
 • udział w działaniach nadzorczych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora i/lub pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS)
 • Uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007
 • Prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Transportu

Specjalista ds. Transportu zajmuje się ustalaniem tras przejazdu pojazdów. Rozlicza również i ewidencjonuje zużycie paliwa.Dba również o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i napraw firmowego transportu. Podejmuje również działania zmierzające do optymalizacji czasu przejazdu towaru do klienta. Do jego obowiązków należy również optymalizacja i kontrola kosztów, jak ...
Specjalista ds. Transportu Praca Specjalista ds. Transportu

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (546)
Wałbrzych (37)
Legnica (51)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (135)
Toruń (88)
Lubelskie:
Lublin (96)
Chełm (21)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (747)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1607)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (106)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (75)
Przemyśl (13)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (28)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (298)
Gdynia (121)
Słupsk (30)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (88)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (440)
Kalisz (42)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (231)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (23)
Auchan (131)
Tesco (397)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (174)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (8)
IKEA (4)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl