Starszy inspektor w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Łódź

782 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177826
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 lutego 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi
  ul. Żeromskiego 94C
  90-550 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych i ciepła,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ul. Żeromskiego 94 C jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa energetycznego i kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność jego stosowania w praktyce,
  • podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
wymagania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych lub w sektorze energetycznym.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Energetyk

Energetyk, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. W zależności od tegoż rodzaju wyróżnia się termoenergetyków, wyspecjalizowanych w energii cieplnej, hydroenergetyków zajmujących się energią wodną, aeroenergetyków (energia pozyskiwana przy pomocy wiatru), energetyków jądrowych, oraz najczęściej ...
Energetyk Praca Energetyk

Rekrutują z Praca.pl