Starszy inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wrocław

1883 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 149775
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 lutego 2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw doboru do służby w Policji
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa elektronicznego narzędzia doboru kadr, w celu rejestracji kandydatów, wyznaczania miejsca i terminu etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz wprowadzania wyników tych etapów
 • dokonywanie oceny aplikacji personalnych kandydatów do służby w Policji, w celu weryfikacji tych aplikacji
 • przeprowadzanie rozmowy wstępnej w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, w celu poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego
 • przygotowywanie i wydawanie kandydatom skierowań na etapy postępowania kwalifikacyjnego w celu realizacji procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji
 • odpowiedzialność za dostęp do informacji o zasadach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, oraz o wynikach poszczególnych etapów w celu sprawnego i terminowego realizowania procedury kwalifikacyjnej
 • nawiązywanie kontaktów służbowych z podmiotami zewnętrznymi współuczestniczącymi w realizacji postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca wymaga częstego przemieszczania się pomiędzy trzema piętrami budynku
  - praca wymaga szczególnej koncentracji
  - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu
  - obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, fax)
  - budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę,
  -praca na poziomie III piętra budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętności interpersonalne
  • komunikatywność
  • wysoka kultura osobista
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe w zakresie marketingu

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl