Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Giżycko

3 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 52418

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy
służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań

 • Nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Prowadzenie postępowań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt,
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami,
 • Sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych,
 • Kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycko w zakresie zadań związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Obsługa systemów informatycznych TRACES, VETLINK i ZCHZZ,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszego Inspektora Weterynaryjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (612)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (106)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (219)
  Toruń (133)
  Lubelskie:
  Lublin (230)
  Chełm (29)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (759)
  Tarnów (90)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1863)
  Radom (174)
  Płock (60)
  Opolskie:
  Opole (229)
  Nysa (59)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (155)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (144)
  Suwałki (40)
  Łomża (30)
  Pomorskie:
  Gdańsk (490)
  Gdynia (282)
  Słupsk (64)
  Śląskie:
  Katowice (605)
  Częstochowa (149)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (174)
  Elbląg (82)
  Ełk (47)
  Wielkopolskie:
  Poznań (575)
  Kalisz (95)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (364)
  Koszalin (117)
  Kołobrzeg (53)
  Auchan (139)
  Tesco (41)
  Inditex (28)
  Leroy Merlin (105)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (12)
  Accenture (72)
  Carrefour (150)
  PKO BP (298)
  PwC (18)
  KPMG (21)
  Orange (47)
  IKEA (50)
  Budimex (1)

  Rekrutują z Praca.pl