Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Giżycko

397 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 52418

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy
służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań

 • Nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Prowadzenie postępowań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt,
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami,
 • Sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych,
 • Kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycko w zakresie zadań związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Obsługa systemów informatycznych TRACES, VETLINK i ZCHZZ,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny