Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Bydgoszcz
praca stacjonarna
736 dni temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 88497

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, występuje praca w terenie podczas oględzin nieruchomości


Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • stwierdza nabycie z mocy prawa własności nieruchomości rolnych przez gminy, które nie przekazano do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do dnia 30 czerwca 2000 r. w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • przygotowuje dokumenty oraz przeprowadza oględziny nieruchomości w terenie, w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości
 • przygotowuje dokumenty i prowadzi rozprawy administracyjne, jeśli wymaga tego specyfika zagadnienia, w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia interesów stron
 • obsługuje i współpracuje z klientami zewnętrznymi, głównie z instytucjami i agencjami, w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości i udzielenia wyczerpujących odpowiedzi dotyczących prowadzonego postępowania
 • występuje do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji o danej księdze wieczystej oraz o dokumentach znajdujących się w tej księdze, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowuje dokumenty, redaguje zarządzenia oraz uczestniczy w posiedzeniach komisji inwentaryzacyjnych, w celu przejęcia mienia Skarbu Państwa przez gminy
 • współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w celu ustalenia przebiegu dróg, zajęcia pasa drogowego przez obiekty niebędące urządzeniami infrastruktury drogowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 

Podobne oferty