Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Zielona Góra

341 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 27299

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek Oddziału jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań

 • Kontrola pod względem formalno - rachunkowym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie przelewów za zobowiązania, trwały zarząd nieruchomościami, podatku od nieruchomości oraz archiwizacja dowodów księgowych,
 • Sporządzanie poleceń przelewów za zobowiązania Oddziału oraz dokonywanie przelewów za trwały zarząd nieruchomością, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz archiwizacja dowodów księgowych,
 • Przyjmowanie wpłaty i dokonywanie wypłat oraz sporządzanie dokumentacji kasowej,
 • Prowadzenie rejestru faktur wpływających do Oddziału,
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT,
 • Odbiór i analiza wyciągów bankowych,
 • Prowadzenie weryfikacji delegacji służbowych oraz dokonywanie wypłat w ramach Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych oraz ekwiwalentu za wyposażenie i pranie odzieży,
 • Wystawianie faktur z tytułu refundacji za media, za korzystanie z obiektów socjalnych oraz inne faktury z tytułu sprzedaży dokonanych przez Oddział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS OFFICE,
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie kasjerskie, fałszerstwa dokumentowe.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Księgowości

Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich ...
Specjalista ds. Księgowości Praca Specjalista ds. Księgowości

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (762)
Wałbrzych (46)
Legnica (126)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (264)
Toruń (136)
Lubelskie:
Lublin (266)
Chełm (53)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (900)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2119)
Radom (169)
Płock (84)
Opolskie:
Opole (231)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (123)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (452)
Gdynia (229)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (583)
Częstochowa (175)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (169)
Elbląg (128)
Ełk (52)
Wielkopolskie:
Poznań (647)
Kalisz (91)
Konin (68)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (301)
Koszalin (109)
Kołobrzeg (40)
Auchan (135)
Tesco (149)
Inditex (57)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (15)
STRABAG (11)
ABB (34)
Accenture (106)
Carrefour (125)
PKO BP (360)
PwC (12)
KPMG (24)
Orange (96)
IKEA (55)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl