Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Olsztyn

161 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 41042

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• umowa na czas określony w ramach ustawy o służbie cywilnej),
• stres związany z działaniem pod presją czasu,
• dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
• możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:

• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
• skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
• budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz monitoring przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń,
 • • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe. Kontrola realizacji tych wniosków. Prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla celów statystycznych oraz wykonywania przepisów prawa pracy zakresie BHP,
 • • Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
 • • Organizacja szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia aktualizacji wiedzy pracowników z zakresu przestrzegania przepisów BHP i p-poż. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych (instruktaż ogólny) nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką, oraz osób odbywających staże absolwenckie,
 • • Kontrola obiektów i pomieszczeń w zakresie wyposażenia w środki ochrony przeciwpożarowej, znaki bezpieczeństwa i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • Wiedza specjalistyczna z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności znajomość kodeksu pracy w zakresie bhp oraz aktów wykonawczych w zakresie bhp wydanych na podstawie kodeksu pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (755)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (121)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (270)
  Toruń (158)
  Lubelskie:
  Lublin (256)
  Chełm (55)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (801)
  Tarnów (74)
  Nowy Sącz (90)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2168)
  Radom (189)
  Płock (80)
  Opolskie:
  Opole (241)
  Nysa (84)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (175)
  Przemyśl (49)
  Podlaskie:
  Białystok (161)
  Suwałki (54)
  Łomża (42)
  Pomorskie:
  Gdańsk (525)
  Gdynia (321)
  Słupsk (91)
  Śląskie:
  Katowice (564)
  Częstochowa (188)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (227)
  Elbląg (117)
  Ełk (64)
  Wielkopolskie:
  Poznań (632)
  Kalisz (89)
  Konin (76)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (383)
  Koszalin (107)
  Kołobrzeg (51)
  Auchan (179)
  Tesco (165)
  Inditex (31)
  Leroy Merlin (149)
  Bricoman (9)
  STRABAG (12)
  ABB (35)
  Accenture (38)
  Carrefour (202)
  PKO BP (331)
  PwC (15)
  KPMG (41)
  Orange (47)
  IKEA (50)
  Budimex (22)

  Rekrutują z Praca.pl