Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

76 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 51283

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca o charakterze biurowym na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- w budynku znajduje się winda,
- praca w podstawowym systemie czasu pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa programów płacowych,
- kontakt z ludźmi
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.

Zakres zadań

 • Sporządzanie list płac pracowników cywilnych i uposażeń funkcjonariuszy w oparciu o dokumenty źródłowe.
 • Sporządzanie list dodatkowych należności.
 • Prowadzenie kartotek płacowych w celu zapisania miesięcznych zarobków oraz innych zmian związanych z wynagrodzeniem i uposażeniem.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników cywilnych oraz naliczanie zasiłków chorobowych ZUS.
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz komendach Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu lubuskiego.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych na deklaracjach PIT-11., PIT-40.
 • Przygotowanie dokumentów (kartoteki płacowe, dokumenty źródłowe, karty zasiłkowe, rozkazy personalne, i inne)wytworzonych na własnym stanowisku pracy w celu przekazania ich do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze płac
 • znajomość przepisów w zakresie ZUS,
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dokładność i skrupulatność,
 • terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rozliczeń z ZUS i podatku dochodowego,
 • biegła obsługa programów płacowych
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej