Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warszawa

36 dni temu

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61603

Warunki pracy

Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- możliwość doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie do studiów, nauki języków obcych,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dopłaty do żłobków i przedszkoli),
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń.
Umowa o pracę na zastępstwo. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) 4.000 - 4.200 zł brutto.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • współpraca ze środkami masowego przekazu i promowanie wizerunku Inspekcji Weterynaryjnej w mediach i prasie (także obcojęzycznych), w tym koordynacja sporządzania i publikacji komunikatów i oświadczeń Głównego Lekarza Weterynarii, udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu,
 • prezentowanie stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii w środkach masowego przekazu,
 • zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji oraz prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wniosków i odpowiedzi wydanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy medialnej lub promowania/tworzenia wizerunku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza: znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej, prawa prasowego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizowanych zadań i kompetencji Głównego Lekarza Weterynarii,
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, inicjatywa,
 • Umiejętności: biegłej wypowiedzi ustnej i pisemnej, szybkiej oceny sytuacji, pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, umiejętności redakcyjne, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej