Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Białystok

43 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 63408

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.
Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.
Zagrożenie korupcją.
Prowadzenie pojazdu służbowego kat. B.

Zakres zadań

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wyłączających zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Kontrola pod względem merytorycznym dowodów księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki.
 • Prowadzenie obsługi transportowej jednostki organizacyjnej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju osobistego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dobra organizacja pracy własnej