Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Gdańsk
starszy specjalista (senior)
praca stacjonarna
75 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127270

Warunki pracy


 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą (w tym korespondencję niejawną) do podpisu i dekretacji dyrektorowi oraz jego zastępcom w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Oddziale a także przyjmuje dokumenty z wydziałów, celem przekazania ich do wysyłki za pośrednictwem poczty.
 • Prowadzi terminarz spotkań i narad w uzgodnieniu z dyrektorem i zastępcami w celu właściwej organizacji ich pracy oraz kieruje interesantów do kompetentnych wydziałów celem załatwienia przedmiotowych spraw.
 • Obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału w celu zapewnienia właściwej pracy biura Oddziału.
 • Przygotowuje i obsługuje spotkania dyrektorów z interesantami i gośćmi w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora i pracowników Oddziału.
 • Redaguje pisma dyrektora oddziału i jego zastępców, obsługuje pocztę elektroniczną, książkę kontroli w celu właściwej obsługi sekretariatu.
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw Oddziału do zakładowego archiwum akt jawnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Oddziale.
 • Przygotowuje dokumentację na zamówienia publiczne związane z potrzebami sekretariatu celem jego właściwego funkcjonowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych oraz przepisów kancelaryjno - archiwalnych.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta.
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z obsługi sekretariatu.
 • Przeszkolenie z programu w zakresie ewidencji korespondencji.
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.
 

Podobne oferty