Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
42 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 79638

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:     


- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,


- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad analizami ryzyka, w celu dostarczenia aktualnej informacji w zakresie prowadzenia analiz.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą analizy ryzyka oraz zjawisk występujących we właściwości KAS, w celu zapobiegania materializacji ryzyk skutkujących naruszeniem przepisów celnych i/lub podatkowych.
 • Sporządza oceny i prognozy możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych oraz analizy stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi i celnymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, ustala procedury działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji w tym zakresie, w celu gromadzenia i dostarczenia aktualnej informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu analizy ryzyka w organizacji
 • Znajomość przepisów procesowego prawa podatkowego i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętności analityczne w zakresie analizy informacji
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe