Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy księgowy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Rzeszów
97 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79971

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy).Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 


 

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń z tytułu zwrotów podatków i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz wydawania postanowień w tym zakresie
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku
 • Kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów
 • Udziela odpowiedzi na zajęcia wierzytelności dokonywanych przez sądowe organy egzekucyjne
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe