Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Warszawa

45 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66340

Warunki pracy

- praca laboratoryjna
- brak czynników szkodliwych i uciążliwych,
- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
- obsługa sprzętu laboratoryjnego,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,
- Pracownia Przygotowania Pożywek zlokalizowana jest na I piętrze.
- wewnątrz budynku brak windy i podjazdów,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie występują uciążliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wykonywanie podłóż dla Pracowni Badań Mikrobiologicznych i Pracowni Diagnostyki Chorób Zwierząt.
 • Kontrola jakości wykonywanych pożywek.
 • Sprawdzanie wyposażenia stosowanego przy wykonywaniu pożywek i prowadzenie zapisów z wykonywanych sprawdzeń.
 • Czuwanie nad dostarczeniem do pracowni materiałów niezbędnych do wykonywania pożywek.
 • Utrzymywanie na bieżąco porządku i czystości na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe - weterynaryjne, analityczne, chemiczne, mikrobiologiczne, rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w laboratorium
 • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • staranność, dokładność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność
Poznaj stanowisko: Laborant 
Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Praca Laborant