Starszy referent w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Analiz i Monitorowania Świadczeń
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Katowice
starszy specjalista (senior)
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu

starszy referent w II Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Analiz
i Monitorowania Świadczeń


Numer ogłoszenia: Katowice/21/43
Miejsce pracy: Katowice
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat


Termin składania ofert: 22.10.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie realizacji kontraktów oraz dostępności do świadczeń,
 • dokonywanie analizy danych w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z umów ze świadczeniodawcami,
 • przeprowadzanie czynności związanych z monitorowaniem sprawozdawczości statystycznej,
 • udzielanie wyjaśnień w sprawie sporządzenia sprawozdań statystycznych oraz warunków wynikających z zawartych umów na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby Centrali NFZ.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu informatyki)
 • Lata pracy zawodowej: staż pracy nie jest wymagany

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
 • biegła znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • znajomość programu MS Access,
 • praktyczna znajomość SQL for Oracle,
 • znajomość podstawowych technik analizy statystycznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

komunikatywność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.10.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13


z dopiskiem: oferta pracy Katowice/21/43


(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)


lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Aplikuj teraz

Poznaj

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne oferty