Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź

158 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 20091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
- narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
- praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
- budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań podatkowych – odwoławczych, bądź w I instancji, w zakresie podatku od towarów i usług oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) w tych sprawach,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz analizowanie celowości wniesienia skargi kasacyjnej do NSA celem obrony stanowiska organu podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych - prowadzenie postępowań i opracowywanie projektów rozstrzygnięć celem terminowego i prawidłowego realizowania zadań,
 • udzielanie informacji/wyjaśnień z zakresu właściwości Działu - celem zapewnienia ich właściwego przepływu, stosowania jednolitego stanowiska oraz eliminowania wątpliwości,
 • ewidencjonowanie przydzielonych spraw i całej korespondencji związanej z ich prowadzeniem – celem zapewnienia przejrzystości obiegu dokumentów oraz opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu działania Oddziału celem zapewnienia poprawnego i terminowego przekazywania rzetelnych danych kierownictwu,
 • uczestnictwo w sprawowaniu nadzoru nad realizacją przez urzędy skarbowe zadań związanych z ewidencją i rejestracją podatników w celu zapewnienia poprawności danych zawartych CRPKEP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej, w tym przepisów unijnych regulujących podatek od wartości dodanej oraz orzecznictwa TSUE w tym zakresie a także z zakresu ewidencji i rejestracji podatników,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (890)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1845)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (131)
PKO BP (380)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl