Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

8 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 40828

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • rejestrowanie wpływającej korespondencji i przekazywanie jej pracownikom zgodnie z dekretacją dyrektora wydziału;
 • przyjmowanie i kompletowanie pism do podpisu oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy za pośrednictwem systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) lub w formie papierowej;
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników wydziału, a także urlopów, zwolnień lekarskich, wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały biurowe;
 • przyjmowanie klientów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do dyrektora wydziału oraz udzielanie informacji;
 • prowadzenie terminarza spotkań dyrektora wydziału oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w wydziale;
 • redagowanie i przepisywanie krótkich pism na polecenie dyrektora wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość struktury organizacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Statut Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie),
 • znajomość struktury organizacyjnej Wydziału,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy: dla sekretarek lub asystentek,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych kursów dla sekretarek lub asystentek
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (699)
  Wałbrzych (49)
  Legnica (90)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (195)
  Toruń (108)
  Lubelskie:
  Lublin (197)
  Chełm (24)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (822)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (30)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1869)
  Radom (123)
  Płock (47)
  Opolskie:
  Opole (219)
  Nysa (53)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (121)
  Przemyśl (33)
  Podlaskie:
  Białystok (101)
  Suwałki (30)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (416)
  Gdynia (165)
  Słupsk (51)
  Śląskie:
  Katowice (475)
  Częstochowa (111)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (125)
  Elbląg (60)
  Ełk (31)
  Wielkopolskie:
  Poznań (541)
  Kalisz (63)
  Konin (33)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (299)
  Koszalin (66)
  Kołobrzeg (26)
  Auchan (156)
  Tesco (112)
  Inditex (23)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (5)
  ABB (101)
  Accenture (264)
  Carrefour (92)
  PKO BP (305)
  KPMG (30)
  Orange (19)
  IKEA (19)
  Budimex (37)

  Rekrutują z Praca.pl