Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Warszawa

31 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53543

Warunki pracy

Praca wymagająca użytkowania sprzętu komputerowego (powyżej 4 godzin dziennie) oraz sprzętu biurowego (druka, niszczarka, xero itd.);
Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
Pomieszczenie znajduje się na II piętrze - brak widy;
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej w obszarze kompetencyjnym
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych osobowych w formie elektronicznej SI SPIRALA-ZINT
 • Przyjmowanie wniosków od żołnierzy rezerwy o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym
 • Obsługa korespondencji dotyczącej obszaru kompetencyjnego
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i materialno-technicznych w odpowiedzi na wnioski składane do WKU
 • Wydawanie osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej skierowań do komisji lekarskich w celu ustalenia ich kategorii zdrowia
 • Wystawianie i wydawanie duplikatów wojskowych dokumentów osobistych
 • Wystawianie i wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Przekazywanie do archiwum ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy
 • Obsługa interesantów w sprawach spełniania powszechnego obowiązku obrony
 • Sporządzanie w systemie miesięcznym danych do aktualizacji elektronicznej bazy danych
 • Przygotowywanie danych statystycznych dotyczących wielkości zasobów osobowych będących na ewidencji WKU Warszawa-Mokotów w obszarze kompetencyjnym
 • Aktualizacja bazy danych o zasobach rezerw osobowych na terenie administrowanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
 • Znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
 • Umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu