Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Białystok

269 dni temu

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 55487

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze, bez schodów. Wewnątrz budynku jest winda. Brak utrudnień w dostępie do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestry, dzienniki korespondencyjne oraz inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pracy kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Na bieżąco dostarcza korespondencję do Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz do biura podawczego Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku.
 • Przygotowuje, przechowuje, a następnie przekazuje do archiwum akta spraw zakończonych celem zapewnienia właściwego przechowywania dokumentacji.
 • Rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, przedkłada ją Komendantowi lub Zastępcy Komendanta do zapoznania w celu przekazania jej poszczególnym pracownikom Komisariatu zgodnie z dekretacją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących pracę kancelaryjno – biurową, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent