Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji - Departament Ochrony Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

39 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 67120 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: ochrony konkurencji
Departament Ochrony Konkurencji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu gromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez UE).
 • Analizowanie zawiadomień i sygnałów o nieprawidłowościach oraz danych uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego pod kątem sporządzania wniosku do sądu o wydanie zgody na przeszukanie ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez UE).
 • Przygotowywanie kontroli i przeszukań od strony organizacyjnej i logistycznej. W tym celu kontakt z instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia sprawnego przebiegu przeszukania.
 • Pozyskiwanie publicznie dostępnych informacji w drodze tzw. białych wywiadów oraz dokonywanie ich analizy w celu przygotowania kontroli i przeszukania ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez UE).
 • Analizowanie orzecznictwa krajowego i unijnego oraz rozwiązań praktycznych odnoszących się do kontroli i przeszukań w sprawach antymonopolowych w celu aktualizacji procedur i instrukcji prowadzenia przeszukań.
 • Analizowanie danych elektronicznych pozyskanych podczas przeszukania pod katem ich wykorzystania jako dowodów w postępowaniu antymonopolowym.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magister prawa
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa antymonopolowego, kpc i kpa, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne.Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie prawa antymonopolowego lub postępowania cywilnego i administracyjnego lub prawa spółek l lub prawa działalności gospodarczej lub prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych