Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Dydaktyk Medialny Warszawa
Starszy Specjalista - Koordynator Laboratorium Edukacji o Nowych Technologiach

Starszy Specjalista - Koordynator Laboratorium Edukacji o Nowych Technologiach

Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, Powiśle
starszy specjalista (senior) / kierownik/koordynator
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
10 dni temu
CENTRUM NAUKI KOPERNIK
 
poszukuje osób do pracy w Dziale Laboratoriów na stanowisku:
Starszy Specjalista - Koordynator Laboratorium Edukacji o Nowych Technologiach
Warszawa, Powiśle

W Laboratoriach inspirujemy do odkrywania i rozumienia otaczającego nas świata. Pokazujemy, że harmonijny rozwój cywilizacyjny wymaga nie tylko odkryć naukowych czy nowych rozwiązań, ale i refleksji nad ich konsekwencjami. W swojej pracy przygotowujemy warsztaty, podczas których pod naszą opieką zwiedzający mogą samodzielnie wykonywać skomplikowane i efektowne doświadczenia. 

 Obecnie poszukujemy specjalistów wielu dziedzin, którzy z pasją do swojego zawodu, będą koordynować pracę zespołu i prowadzić zajęcia w Dziale Laboratoriów. 

Zakres obowiązków
 • koordynacja pracy realizacji interdyscyplinarnych zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych prowadzonych przez pracowników Działu Laboratoriów,
 • koordynacja prac technicznych związanych z prowadzonych zajęć laboratoryjnych (np. przygotowywanie sprzętu, materiałów zużywalnych, zapewnianie wyposażenia itd.), 
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych w Laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, 
 • tworzenie i wdrażania scenariuszy zajęć edukacyjnych, 
 • optymalizacja wykorzystania wyposażenia Laboratoriów Centrum Nauki Kopernik, 
 • czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.
Czego od Ciebie oczekujemy
 • wykształcenia wyższego z zakresu fizyki, robotyki, elektrotechniki lub nauk pokrewnych, 
 • min. 3 lata doświadczenia naukowego, dydaktycznego lub w zakresie popularyzacji nauki, 
 • pasji w poznawaniu nauki i dzielenia się swoimi zainteresowaniami z innymi,
 • doświadczenia w pracy z grupą w różnorodnych środowiskach edukacyjnych lub wykształcenia pedagogicznego, 
 • komunikatywności i otwartości na współpracę ze specjalistami różnych dziedzin, 
 • odpowiedzialności i terminowości, 
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu, 
 • elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem (równoważny czas pracy), 
 • ciekawe wyzwania w nowoczesnej instytucji kultury, 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 • benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie nauki języka obcego, ZFŚS, karta Multisport, prywatna opieka medyczna, Legimi, platforma benefitowa, Vouchery do Centrum Nauki Kopernik). 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 04.12.2023 r. 


 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl
Aplikuj teraz
 

Poznaj

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to:

 • królestwo eksperymentów – w Centrum znajdują się setki angażujących eksponatów. Umożliwiają one prowadzenie samodzielnych doświadczeń, wyjaśniających funkcjonowanie świata wokół nas. Eksperymentowanie pomaga zrozumieć nawet skomplikowane zjawiska.
 • przygoda i świetna zabawa - każdy, kto odważy się trochę poeksperymentować przekona się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Wiek zwiedzającego nie ma znaczenia - wystawy są tak pomyślane, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
 • podglądanie przyszłości - prezentujemy rozwiązania technologiczne, nad którymi naukowcy dopiero pracują.

a także:

 • teatr, w którym w role aktorów wcielają się roboty,
 • teatr Wysokich Napięć,
 • Park Odkrywców,
 • oryginalny ogród widokowy na dachu,
 • jedno z najnowocześniejszych na świecie planetariów,
 • Centrum Konferencyjne.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Podobne oferty