Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

848 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177045
 • Data ukazania się ogłoszenia: 23 stycznia 2016 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw eksploatacji systemu łączności w UKE
 • w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem centrali telefonicznej Siemens, poprzez diagnostykę i usuwanie usterek sprzętowych i programowych, a także sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów centrali;
 • konfigurowanie i utrzymywanie łączy teletechnicznych centrali Siemens;
 • prowadzenie analiz potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz przedstawianie koncepcji zmian w systemie telekomunikacyjnym UKE;
 • administrowanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa funkcjonowania systemu łączności stacjonarnej UKE, w zakresie monitorowania i raportowania o stanie i jakości ryzyk podlegających kontroli;
 • administrowanie serwerem faksowym GFI-Faxmaker, w zakresie usług faksowych udostępnianych pracownikom UKE, w tym dokonywanie zmian sprzętowych oraz programowych serwera, jak również prowadzenie listy użytkowników serwera faksowego;
 • administrowanie systemem teleinformatycznym wspomagającym pracę Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu;
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników terminali końcowych w zakresie obsługi i wykorzystania ich pełnej funkcjonalności;
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o realizację zamówień publicznych dotyczących modernizacji i rozbudowy systemu łączności Urzędu oraz prac serwisowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy.
  - Praca na ósmym piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany.
  - Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  - Narzędzia pracy: centrala telefoniczna, komputer i sprzęt biurowy;
  - Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe o profilu telekomunikacyjnym lub elektronicznym;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie eksploatacji systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
  • wiedza z zakresu informatyki w zakresie funkcjonowania nowoczesnych systemów łączności, programowania i obsługi urządzeń centrali telefonicznej,
  • wiedza techniczna dotycząca eksploatacji systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
  • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących lokalizowania i usuwania uszkodzeń oraz ograniczenia ich skutków;
  • posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
wymagania dodatkowe
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Elektronik

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym - zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler ...
Elektronik Praca Elektronik

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (539)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (134)
Toruń (87)
Lubelskie:
Lublin (94)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (744)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1557)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (105)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (12)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (28)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (291)
Gdynia (121)
Słupsk (29)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (435)
Kalisz (41)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (228)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (21)
Auchan (131)
Tesco (396)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (8)
IKEA (3)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl