Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź

158 dni temu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 20100

Warunki pracy

praca samodzielna
czynniki uciążliwe: praca w terenie
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
zagrożenie korupcją
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
kontakty zewnętrzne - kilka razy dziennie (pracownicy urzędów pracy w celu udzielenia wyjaśnień i informacji, przekazania dodatkowych dokumentów), kilka razy w tygodniu (klienci w celu uzupełnienia materiału dowodowego i udzielenia wyjaśnień dotyczących załatwianych spraw),
kilka razy w miesiącu (pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu udzielenia wyjaśnień, uzyskania informacji)

Zakres zadań

 • kontrola problemowa i doraźna w urzędach pracy w ramach nadzoru Wojewody nad działalnością samorządu powiatu i województwa w celu zapewnienia poprawnej realizacji zadań w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, usług i instrumentów rynku pracy oraz właściwego wykorzystania środków finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • kontrola spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń wniesionych na decyzje i postanowienia powiatowych urzędów pracy (przygotowanie projektów decyzji i postanowień) oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego w celu weryfikacji prawidłowości orzeczeń organu I instancji. Rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego w I instancji
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu zebrania odpowiedniej dokumentacji dla rozpatrzenia sprawy i sporządzenia projektu decyzji lub innego rozstrzygnięcia kończącego sprawę
 • przygotowanie wystąpień pokontrolnych z kontroli urzędów pracy przeprowadzonych w imieniu wojewody
 • rozpatrywanie skarg i wniosków klientów urzędów pracy oraz udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi na zapytania klientów dotyczących działalności urzędów pracy i stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań do właściwych ministrów oraz dyrektorów wydziałów urzędu wojewódzkiego
 • prowadzenie rejestrów spraw przekazanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego Sądu Administracyjnego, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kompletowanie i przekazywanie akt do sądów administracyjnych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z odpowiednimi pismami przewodnimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej (praca lub staż)
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz znajomość przepisów postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, pomocy publicznej i przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, znajomość przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych i przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego: angielski B1
 • znajomość programu Legalis

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (890)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1845)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (131)
PKO BP (380)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl