Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź

27 dni temu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54248

Warunki pracy

Praca w stresie pod presją czasu.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, w zakresie nabywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) przez jednostki samorządu terytorialnego
  • gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu przygotowania decyzji administracyjnej
  • ocena zgromadzonego materiału w sprawie na tej podstawie przygotowanie zlecenia wykonania map lub opracowań geodezyjnych oraz ocena prawidłowości ich wykonania
  • gromadzenie dokumentacji, działając na wniosek lub z urzędu, w celu umożliwienia weryfikacji decyzji przez właściwy organ w trybach nadzwyczajnych
  • badanie odwołania od decyzji w celu zastosowania samokontroli albo przesłania do organu II instancji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, myślenie analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe