Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

25 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 54577

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg na bezczynność i przewlekłość
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz pism.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Prowadzenie rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie
 • Prowadzenie rejestrów spraw sądowo-administracyjnych
 • Udział w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Udział w rozprawach przed WSA.
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną w celu archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku administracyjno - biurowym
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność,
 • Odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych