Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

15 dni temu

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56115

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- zagrożenie korupcją;
- zmieniający się stan prawny;
- wykonywanie zadań dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych;
- dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
- ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
- możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek
za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
- bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
- spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach;
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
- parking dla rowerów;
- lunch bar na terenie Urzędu;
- pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Zakres zadań

 • udział w przygotowaniu projektów decyzji i postanowień Prezesa UKE w sprawach dotyczących: - dokonywania rezerwacji częstotliwości i zasobów orbitalnych po przeprowadzonych lokalnych i ogólnopolskich przetargach, aukcjach lub konkursach na rezerwacje częstotliwości oraz w sprawach zmiany, uchylenia i cofnięcia rezerwacji z urzędu; - unieważnienia przetargów, aukcji lub konkursów na rezerwacje częstotliwości; - zmiany, uchylenia i cofnięcia z urzędu pozwoleń radiowych w zakresie właściwości Departamentu; - ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, w zakresie właściwości Departamentu;
 • udział w opracowaniu koncepcji przeprowadzania lokalnych przetargów, aukcji lub konkursów na rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych oraz prowadzenie spraw związanych z postępowaniami konsultacyjnymi i przetargami, aukcjami lub konkursami;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszeń prawa oraz projektów stanowisk merytorycznych w zakresie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje wydawane w Departamencie;
 • analizowanie regulacji prawnych krajowych, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych oraz ich zmiany, a także orzecznictwa, w zakresie radiokomunikacji i radiodyfuzji;
 • opiniowanie i uczestniczenie w opracowywaniu projektów normatywnych aktów prawnych, w zakresie właściwości Departamentu;
 • sporządzanie analiz do corocznego sprawozdania z działalności Prezesa UKE dla ministra właściwego ds. łączności, w zakresie radiokomunikacji i radiodyfuzji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktem wykonawczym dotyczącym przetargu, aukcji lub konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Prawo przedsiębiorców;
 • znajomość: przepisów europejskich w zakresie ram regulacyjnych dla łączności elektronicznej w UE;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • wiedza z zakresu technicznych i ekonomicznych aspektów dotyczących rynku telekomunikacyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe