Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Biłgoraj

90 dni temu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Biłgoraj
Ogłoszenie o naborze Nr 70181

Warunki pracy


 • praca biurowa w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30,

 • częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi,

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie naturalne/sztuczne,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,

 • konieczność poruszania się po budynku: brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych.
 • Rozliczanie czasu służby i pracy pracowników i funkcjonariuszy.
 • Obsługa spotkań, narad i odpraw służbowych.
 • Obsługa kasowa Komendy (podczas nieobecności kasjerki).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy o PSP, instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w komendach powiatowych PSP (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej – Dz. Urz. MSW z 2013 r. poz. 27)
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi tj. edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, klientem poczty.
 • Umiejętność redagowanie pism urzędowych
 • Komunikatywność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista.