Praca Tarnogród Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 24

Praca w Tarnogrodzie

Zbiór podstawowych danych o mieście

Tarnogród (woj. lubelskie) zamieszkuje 3,3 tys. osób. Powierzchnia miasta to niemal 11 kilometrów kwadratowych. 

Administracyjnie miasto dzieli się na 5 dzielnic:

 • Śródmieście,
 • Przedmieście Płuskie,
 • Przedmieście Różanieckie,
 • Przedmieście Bukowskie,
 • Przedmieście Błonie.

Tarnogród (gminę i miasto) łączy z sąsiednimi miejscowościami dość rozbudowana sieć dróg lokalnych – gminnych i powiatowych. W centrum miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie – nr 835 (z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej) i nr 863: (relacji Konopki – Cieszanów). Tarnogrodzianie mogą korzystać z połączeń autobusowych, w mieście nie ma natomiast infrastruktury kolejowej.

Z Tarnogrodu do siedziby władz powiatowych – Biłgoraja jest 21 km. Inne sąsiednie miejscowości to Sieniawa (23 km), Leżajsk (30 km), Nowa Sarzyna (38 km), Oleszyca (38 km). Najbliższe od Tarnogrodu międzynarodowe porty lotnicze to Rzeszów-Jasionka (70 km) oraz Port Lotniczy Lublin w Świdniku (111 km).

Rynek pracy – Tarnogród i okolice

Tarnogrodzki rynek pracy tworzą mikroprzedsiębiorstwa, małe jednostki i jedna średnia. W mieście działa 340 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.2020 r.) i nie ma wśród nich pracodawców zatrudniających 250 osób lub więcej.

 • Podział podmiotów w Tarnogrodzie ze względu przewidywaną liczbę pracujących wygląda następująco:
  328 jednostek (330 prywatnych, 10 budżetowych) to grupa samozatrudnionych i podmiotów liczących do 9 pracowników,
 • 11 podmiotów (5 z sektora publicznego, 6 prywatnych) zatrudnia między 10 a 49 osób,
 • 1 pracodawca (sektor prywatny) utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy.

Najliczniej reprezentowane w Tarnogrodzie sekcje PKD to:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 105 podmiotów,
 • budownictwo – 54 podmioty,
 • pozostałe usługi – 35 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 29 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 24 podmioty.

Jak widać, w mieście rynek pracy nie jest silnie rozbudowany. Część mieszkańców korzysta zatem z możliwości zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. W gminie Tarnogród działa łącznie 526 podmiotów. W granicach powiatu jest ich już 8640, z czego jeden liczący 1000 lub więcej pracowników, dwa o kadrze rzędu 250-999 osób i 34 zatrudniające między 50 a 249 ludzi.

Jeśli chodzi o wskaźniki bezrobocia, to powiat biłgorajski w porównaniu z innymi powiatami woj. lubelskiego wypada dobrze. W sierpniu 2020 r. wg danych GUS stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6.1%, na Lubelszczyźnie natomiast – 8,1%. W powiecie biłgorajskim wskaźnik przybrał wartość niższą – 5,2%. Jedynie powiat łukowski miał jeszcze mniejszą stopę bezrobocia (4,9%). W rejestrze PUP w Biłgoraju pozostawało 2,5 tys. bezrobotnych. 

Tarnogród: praca od zaraz czy trudności ze znalezieniem zatrudnienia?

Jak zostało wspomniane, w samym Tarnogrodzie rynek pracy nie jest duży, dlatego poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach może znacznie przyspieszyć znalezienie odpowiedniej posady. Zapotrzebowanie pracodawców na  pracowników obrazuje badanie Barometr zawodów. Zgodnie z nim w powiecie biłgorajskim panuje deficyt chętnych i spełniających wymagania kandydatów do pracy w oświacie (brakuje nauczycieli w szkołach zawodowych, przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych), opiece zdrowotnej (deficyt pielęgniarek i położnych, lekarzy, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, masażystów i farmaceutów). W dobrej sytuacji są osoby szukające pracy jako blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a także dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych oraz krawcy i pracownicy produkcji odzieży.

Z drugiej strony w badaniu wskazano kilka grup zawodów nadwyżkowych, a więc takich, których dotyczy duża konkurencja na rynku pracy. Trudności ze znalezieniem ofert pracy w Tarnogrodzie lub pozostałych miejscowościach powiatu mogą mieć: filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, ekonomiści, a także specjaliści technologii żywności i żywienia.