Statystyk

Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

37 dni temu

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64485

Warunki pracy

• praca biurowa,
• użytkowanie sprzętu biurowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
• kontakty z podmiotami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia, korekty lub potwierdzenia prawidłowości zapisów zawartych w formularzach statystycznych oraz zapewnienia właściwej kompletności badań.

Naszym pracownikom oferujemy:
• ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,
• przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,
• dodatek stażowy do wynagrodzenia,
• nagrody,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• pakiet socjalny,
• „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,
• udogodnienia dla rowerzystów (stojaki rowerowe) oraz zmotoryzowanych (bezpłatny parking),
• ruchomy czas pracy,
• możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Gromadzenie i przetwarzanie pierwotnych danych statystycznych, w tym m. in.:
 • monitorowanie spływu sprawozdań,
 • monitowanie jednostek, które nie zrealizowały obowiązku sprawozdawczego,
 • rejestracja w Portalu Sprawozdawczym lub systemie informatycznym badania danych ze sprawozdań wpływających w formie papierowej.
 • Kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych wpływających do Urzędu, prowadzenie wyjaśnień z podmiotami sprawozdawczymi.
 • Udzielanie sprawozdawcom informacji w zakresie prowadzonych badań statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość zagadnień społecznych i ekonomicznych
 • Dobra znajomość MS Office
 • Rzetelność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania wspierającego proces realizacji badań statystycznych
Poznaj stanowisko: Statystyk/Ekonomista 
Statystyk zajmuje się analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji, analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych. Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych ...
Praca Statystyk/Ekonomista