Staż w Dziale Finansów / Controllingu

Mars Polska Sp. z o.o.

Sochaczew

393 dni temu


 

MARS Business Experience

Start. Stay. Succeed.

 

Mars Polska jest częścią rodzinnej firmy Mars, Incorporated obecnej w 78 krajach
i oferującej kultowe marki m.in.: M&M’s®, Snickers®, Mars®, Orbit®, Skittles®,
Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®, Uncle Ben’s®.

 

W Marsie rozwijamy wysokiej klasy liderów, którym dajemy swobodę działania i oczekujemy od nich odpowiedzialności. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców. Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z Najbardziej Pożądany Pracodawca 2015 i 2016 w FMCG, HoReCa według specjalistów i menedżerów badania Antal International oraz jedno z Najlepszych Miejsc Pracy 2015 w Polsce i Najlepsze Miejsce Pracy 2016 w Europie według Instytutu Great Place to Work® w ocenie naszych Współpracowników.


Staż w Dziale Finansów / Controllingu

Miejsce pracy: Sochaczew

Opis:
 

Na co dzień zespół Operacji Finansowych w Mars Polska kompleksowo wspiera wszystkie segmenty działalności firmy, zarówno po stronie rynkowej, jak i fabrycznej. Zapewnia trwałość funkcjonowania biznesu poprzez szereg różnych funkcji: od księgowania i płatności faktur, przez rozliczenia podatkowe, raportowanie korporacyjne i statutowe, kontrolę wewnętrzną, po estymację i kontrolę gotówki. Współpracujemy również ściśle z naszym Centrum Finansowym znajdującym się w Poznaniu.

 

Głównymi zadaniami w trakcie stażu będą: dokumentowanie istniejących kontroli w różnych procesach
w organizacji, identyfikacja obszarów wymagających poprawy, rekomendowanie rozwiązań mających na celu mitygowanie największych ryzyk, wsparcie zespołów biznesowych we wdrożeniu wypracowanych rekomendacji.

 

Dołączając do zespołu będziesz mieć możliwość kompleksowego poznania procesów biznesowych w fabrykach, przez centrum usług wspólnych, aż po stronę rynkową, co pozwoli Ci całościowo zrozumieć sposób funkcjonowania naszego biznesu. Będziesz mieć okazję uczestniczyć w pracach w obszarze będącym jednym z kluczowych priorytetów dla Zarządów Mars Polska. Poznasz metody tworzenia efektywnych i wspierających biznes kontroli. Będziesz mieć realny wpływ na zmiany środowiska biznesowego w Mars Polska. Twoja praca i jej efekty będą widoczne dla Dyrektora Finansowego oraz Zarządu, co daje unikalną możliwość ćwiczenia umiejętności analizy, wyciągania wniosków i prezentacji przed senioralnym gronem osób w Mars Polska.

 

Czas trwania stażu:

6 miesięcy (lipiec - grudzień 2017)

 

Miejsce realizacji stażu:

Sochaczew k. Warszawy

 

Jako Stażysta w Mars Polska:
 • Podpisujesz umowę o pracę na czas trwania stażu i stajesz się współpracownikiem firmy
 • Otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie (ok. 4 800 PLN brutto)
 • Otrzymujesz pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie, dotowane posiłki)
 • Dostajesz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i projektów, które mają znaczenie; masz realny wpływ na organizację
 • Dołączasz do działu i zespołu nastawionego na współpracę i ciągły rozwój
 • Pracujesz z doświadczonymi osobami i możesz uczyć się od najlepszych praktyków
 • Otrzymujesz bieżące wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora stażu
 • Uczysz się przez doświadczenie stosując wiedzę zdobytą na studiach w praktyce
 • Zdobywasz prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji i podnosisz swoje kwalifikacje
Poszukujemy osób, które:
 • Ukończyły III, IV, V rok studiów lub są absolwentami studiów magisterskich (do roku po zakończeniu studiów); preferowany kierunek finanse i rachunkowość
 • Posiadają wiedzę z zakresu analizy i kontroli finansowej oraz znają zasady rachunkowości
 • Są gotowe do pracy po zakończeniu stażu w wymiarze minimum 4 dni w tygodniu
 • Mają na swoim koncie dodatkowe pozauczelniane osiągnięcia, takie jak:
  • pierwsze doświadczenie zawodowe / staże w renomowanych firmach poparte konkretnymi sukcesami
  • aktywna działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych potwierdzona wymiernymi osiągnięciami
  • nagrody w konkursach biznesowych
  • praca lub stypendia za granicą
  • wolontariat
 • Znają język angielski w stopniu swobodnej biznesowej komunikacji (pisemnie i ustnie) – zaawansowany
 • Obsługują programy w ramach pakietu MS Office na poziomie dobrym; SAP – będzie dodatkowym atutem
 • Potrafią wnikliwie analizować dane, a następnie przygotować dobrą syntezę i biznesową rekomendację
 • Są samodzielne, przejawiają inicjatywę w działaniu i szybko się uczą
 • Lubią pracować w zespole, są otwarte na współpracę z innymi
 • Efektywnie się komunikują i budują pozytywne relacje
 • Są nastawione na działanie i potrafią wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, by osiągnąć najlepsze rezultaty
 • Posiadają prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Stażysta

Stażysta – osoba, która odbywa staż zawodowy w miejscu pracy. Staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy. Do głównych obowiązków stażysty należy: przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy, sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu ...
Stażysta Praca Stażysta

Rekrutują z Praca.pl