Praca Wyszogród

Najnowsze oferty pracy: 588

Praca w Wyszogrodzie

Wyszogród to niewielkie miasto w powiecie płockim leżące na prawym brzegu Wisły, na północny zachód od Warszawy. Przynależy do województwa mazowieckiego.

Wyszogród ma bardzo długie dzieje – jest jednym z najstarszych miast Mazowsza i Polski. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z XI w., a prawa miejskie Wyszogród otrzymał w 1398 r. Współcześnie to lokalny ośrodek  gospodarczy, edukacyjny, kulturalny i administracyjny – siedziba miejsko-wiejskiej gminy.

Wyszogród, powiat płocki

Jak pozostałe miejscowości w powiecie, Wyszogród to miasto i gmina typowo rolnicza. Czy ten fakt wpływa na tutejszy rynek pracy? Kto bez problemu znajdzie  zatrudnienie w okolicy?

Wyszogród – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gminę Wyszogród tworzy miasto Wyszogród i 17 wsi. Łączna jej powierzchnia to prawie 98 kilometrów kwadratowych, z czego miasto zajmuje 13 kilometrów kwadratowych. W gminie mieszka 5,6 tys. osób, a liczba mieszkańców miasta wynosi 2,6 tys.

Wyszogród nie jest miejscowością turystyczną, ale znaleźć tu można ciekawe atrakcje. Jak wspomniano na wstępie, to ośrodek kulturalny, z którego korzystają mieszkańcy gminy. W Wyszogrodzie działają Miejski Ośrodek Kultury, biblioteka publiczna, oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego. W mieście organizuje się wydarzenia plenerowe, m.in Biegi Nadwiślańskie czy Dni Wisły. W Wyszogrodzie warto zobaczyć mosty na Wiśle (stary i nowy), zabytki sakralne, rynek czy ratusz.

Wyszogród leży w południowo-wschodniej części powiatu płockiego. Od Warszawy miasto dzieli ok. 70 km, a od stolicy powiatu – Płocka – 40 km. Niedaleko znajdują się też takie miejscowości jak Płońsk, Nowy Dwór Mazowiecki czy Sochaczew. W mieście krzyżują się znaczące dla transportu międzyregionalnego drogi: DK nr 50 (Ostrów Mazowiecka – Ciechanów), DK nr 62 (Siemiatycze – Strzelno). Wyszogród jest dobrze skomunikowany, ma obwodnicę, a do większych miast można dojechać komunikacją publiczną.

Rynek pracy, oferty pracy – Wyszogród

Wyszogrodzki rynek pracy determinują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. We wrześniu 2020 r. w REGON figurowało 276 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Wyszogrodzie i 127 – w obszarze wiejskim należącym do gminy Wyszogród.

W całej gminie działają:

 • 383 mikropodmioty (0-9 pracowników),
 • 17 małych podmiotów (10-49 pracowników),
 • 3 średnie podmioty (50-249 pracowników).

Duża część wyszogrodzkich przedsiębiorstw to podmioty usługowo-handlowe. Rozwinięta jest branża budowlana, drobne przetwórstwo przemysłowe. Sporo jest także firm zajmujących się transportem i magazynowaniem.

Rynek pracy w mieście nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkim wyszogrodzian – część z nich szuka więc zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach i w Warszawie. Spore możliwości zawodowe stwarza Płock. W centralnym ośrodku powiatu mieści się 12 249 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 24 duże zakłady pracy i 1378 średnich.

W powiecie stopa bezrobocie od lat przewyższa poziom krajowy i wojewódzki. We wrześniu 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego obliczony dla Polski wynosił 6,1%, dla woj. mazowieckiego – 5,1%, a dla powiatu płockiego – 11,1%. Lepsza niż w okalających Płock miejscowościach sytuacja jest w samym Płocku. Tu stopa bezrobocia wynosiła 7,1% (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego).

Dość wysokie bezrobocie w powiecie płockim nie oznacza jednak, że praca w Wyszogrodzie bądź najbliższej okolicy nie jest dostępna w ogóle. Wręcz przeciwnie – są stanowiska, na które pracodawcom trudno znaleźć kandydatów. Rynek pracy w województwie mazowieckim rozwija się nierównomiernie. Powiat płocki to teren głównie rolniczy, bez dużych zakładów przemysłowych i – co za tym idzie – z małą podażą pracy. Wiele miejsc zatrudnienia ma charakter sezonowy – np. podczas zbiorów w sadownictwie. W powiecie sporo jest zarówno zawodów nadwyżkowych, jak i deficytowych. Ich wykaz znajdziemy w badaniu Barometr zawodów 2020. Wyszczególniono w nim 20 zawodów deficytowych i 13 nadwyżkowych dla powiatu płockiego i nieco mniej dla miasta Płocka.

W powiecie płockim do zawodów deficytowych zaliczają się:

 • w branży budowlanej – cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,
 • w branży metalowej – spawacze, ślusarze, monterzy konstrukcji metalowych,
 • w branży elektromechanicznej – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy oraz inżynierowie elektrycy i energetycy,
 • w transporcie i spedycji – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zaopatrzeniowcy i dostawcy, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • w sektorze usług medycznych i opiekuńczych – opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci,
 • w edukacji – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Sporo jest także w powiecie płockim grup zawodów nadwyżkowych w różnych branżach. Należą do nich:

 • masarze i przetwórcy ryb,
 • rolnicy i hodowcy,
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia,
 • pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp,
 • inżynierowie chemicy i chemicy,
 • ekonomiści,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • nauczyciele nauczania początkowego,
 • pedagodzy,
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjaliści administracji publicznej.

PUP Wyszogród:

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Filia w Wyszogrodzie
Adres: Rębowska 37b, 09-450 Wyszogród
Telefon: 24 231 11 35

Szukaj pracy w mieście