Technik ds. Stacji WN/SN i SN/SN

ENERGA-Operator SA

Płock

65 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik ds. Stacji WN/SN i SN/SN

Energa-Operator SA Oddział w Płocku


Miejsce pracy: Płock      Nr ref.: 21/7LP/2020      Oferta ważna do: 22.07.2020

Jeśli masz
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne o spec. elektroenergetyka lub pokrewne, preferowane wyższe kierunkowe
 • Świadectwo kwalifikacyjne "D" i „E” b.o.n.
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera PC i pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy min. kat. B
Mile widziane:
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem lub eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Zarządzanie pracami realizowanymi na sieci WN, ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Opracowywanie planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych dla sieci wszystkich poziomów napięć, w tym kontrola ich realizacji.
 • Planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie sieci WN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie.
 • Identyfikowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych w sieci WN
 • Udział w opracowywaniu standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych, standardów prac na sieci, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci.
 • Uzgadnianie warunków przyłączeniowych i warunków usuwania kolizji.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci WN.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących zamówień materiałów i urządzeń na potrzeby realizacji prac remontowych i eksploatacyjnych, w tym udział w pracach komisji przetargowych.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Kontrola eksploatacyjna stacji WN/SN i SN/SN elektroenergetycznej Oddziału.
 • Kontrola/nadzór stanu sprzętu BHP i ppoż na stacjach WN/SN i SN/SN.
 • Kontrola/nadzór wykonywanych prac na stacjach elektroenergetycznych.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej.
 • Udział w komisjach odbiorowych.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  21/7LP/2020.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowę o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk