Praca Żychlin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 341

Praca w Żychlinie

Na Nizinie Środkowomazowieckiej, nad rzeką Słudwią leży Żychlin – miasto w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy i ważne w regionie centrum usługowe oraz miejsce wielu inwestycji, także z zagranicznym kapitałem. Jakie czynniki kształtują tutejszy rynek pracy? W jakich kierunkach rozwija się lokalna przedsiębiorczość, komu oferowana jest praca w Żychlinie i jakimi atutami może pochwalić się miasto?

Żychlin – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Żychlin koło Kutna jest dobrze skomunikowany zarówno z Łodzią, jak i innymi sąsiednimi miejscowościami. Od Gostynina dzieli go 26 km, od Łowicza niewiele więcej, bo 30 km. Jadąc do Łodzi, trzeba pokonać ok. 80 km, a do Warszawy prawie 120 km. Przez gminę biegną dwie drogi wojewódzkie (łączące się ze sobą w mieście – nr 573 oraz nr 583) i droga krajowa nr 92. Jedynie 12 km dzieli Żychlin od wjazdu na autostradę A1 – węzła Kutno Wschód. Gmina Żychlin zajmuje 7664 ha, z czego teren miasta rozciąga się na 868 ha. W Żychlinie mieszka prawie 12 tys. osób. Warto wiedzieć, że tutejszy kod pocztowy to 99-320, a tablice rejestracyjne w powiecie kutnowskim rozpoczynają się od EKU.

Co jeszcze warto wiedzieć o tym mieście? Historia Żychlina sięga XIV w. Jej ślady można dostrzec i współcześnie. W Gminnej Ewidencji Zabytków znajdują się budynki mieszkalne, obiekty sakralne (m.in. zespół kościoła parafialnego św. św. Piotra i Pawła), a także budynki przemysłowe (zespół Cukrowni "Walentynów"). Kulturę upowszechniają w Żychlinie Dom Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej. Dostępne są tu także obiekty rekreacyjno-sportowe – hala, stadion miejski, boiska.

Rynek pracy, oferty pracy – Żychlin

Stan lokalnej przedsiębiorczości dobrze odzwierciedla rejestr REGON. W maju 2020. r. w Żychlinie zarejestrowane w systemie były 694 podmioty gospodarki narodowej. Pod względem stanu zatrudnienia rozkładały się następująco: 559 podmiotów zatrudniało maksymalnie 9 osób, 25 między 10 a 49 pracowników, w 9 pracowało 50-249 osób. Kadra u największego pracodawcy w mieście liczy między 250 a 999 ludzi. Jeśli podzielić podmioty względem przynależności do sekcji PKD, to w Żychlinie dominuje handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, działalność usługowa, finansowa i ubezpieczeniowa, a także edukacja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Żychlin tym samym wyrasta na ważne centrum usługowe regionu.

Miejsca pracy Żychlin zawdzięcza też w dużym stopniu przynależności do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Żychlińska podstrefa to ponad 12,5 ha na terenie miasta i gminy przeznaczonych na działalność przemysłową i usługową. W ramach ŁSSE można otrzymać także pomoc publiczną – z tytułu nowej inwestycji bądź stworzenia nowych miejsc pracy. Co ważne, korzyści z wyboru tej lokalizacji czerpią nie tylko ogromne firmy z zagranicznym kapitałem. W ramach strefy działają także średnie i małe firmy. Przedsiębiorstwa w podstrefie reprezentują m.in. przemysł elektromaszynowy. Ważna dla tutejszej gospodarki jest także branża spożywcza.

Dla kogo zatem jest tutaj praca? Żychlin i okolice (w obrębie powiatu) cechują się zapotrzebowaniem na wiele zawodów. Informacji, kogo szukają przedsiębiorcy w różnych regionach Polski, dostarcza badanie Barometr zawodów, rokrocznie wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z raportem z badania przedstawiciele aż 33 profesji nie powinni mieć problemów ze znalezieniem interesującej oferty pracy. Żychlin i inne miejscowości w powiecie kutnowskim charakteryzuje niedobór m.in. pracowników budowlanych, pracowników produkcji, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych, kierowców, specjalistów ds. organizacji produkcji i innych. Częściowo problemy pracodawców ze znalezieniem personelu wynikają z trudnych warunków pracy bądź też niedostatecznych kwalifikacji kandydatów. Rynek pracy w województwie łódzkim jest chłonny, jednak czasem, by znaleźć odpowiednie zajęcie, trzeba podnieść swoje kompetencje bądź zmienić branżę.

Stopa bezrobocia w maju 2020 r. w województwie łódzkim i w Polsce wynosiła 6%. W powiecie kutnowskim jej wartość była wyższa, wynosiła 8,3%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie zarejestrowanych było 3,4 tys. osób ze statusem osoby bezrobotnej.

Szukaj pracy w mieście