Praca Gąbin

Najnowsze oferty pracy: 595

Praca w Gąbinie

Gąbin to niewielkie miasto, leżące ok. 100 km na zachód od Warszawy i również 100 km – na północ od Łodzi. Miejscowość przynależy do województwa mazowieckiego, do powiatu płockiego. Stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy Gąbin. Jest miasteczkiem z wieloma zabytkami i długą historią – prawa miejskie nadano Gąbinowi w XIV w. Okolica ma potencjał turystyczny, na który składają się także rozległe tereny zielone w gminie.

Cały powiat płocki, także Gąbin, ma charakter typowo rolniczy. Rozwijają się zatem branże związane z obsługą rolnictwa – usługi, przetwórstwo rolno- spożywcze. W jakich firmach można znaleźć w Gąbinie zatrudnienie? Czy okolice Płocka to dobry kierunek na poszukiwanie pracy w województwie mazowieckim?

Gąbin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gąbin jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w powiecie płockim. Warto przypomnieć, że do tegoż należą także Wyszków i Drobin, Płock natomiast stanowi centralny ośrodek powiatu i jest miastem na prawach powiatu (powiat grodzki).

Miasto liczy 4,1 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 28 kilometrów kwadratowych. Gminę, której jest siedzibą, zamieszkuje z kolei ok. 11 tys. osób, a jej powierzchnia wynosi 147 kilometrów kwadratowych.

Układ komunikacyjny miasta poza drogami gminnymi i powiatowymi tworzą odcinki dwóch dróg wojewódzkich: nr 754 (Dobrzyków – Sewerynów), nr 577 (Łąck – Ruszki).

W ramach ciekawostki warto wspomnieć kilka słów na temat masztu w Gąbinie – a właściwie masztu radiowego w miejscowości Konstantynów, należącej do gminy Gąbin – niegdyś najwyższej tego typu konstrukcji na świecie. Maszt budził wiele kontrowersji, niemniej licząca ponad 646 metrów wysokości wieża pozwalała odbierać sygnał Polskiego Radia w niemal całej Europie i Ameryce Północnej.

Rynek pracy, oferty pracy – Gąbin

Jakie są plusy inwestowania w Gąbinie i okolicy? Można do nich zaliczyć niższe niż w dużych miastach koszty prowadzenia działalności, dostępność komunikacyjną miasta i małą odległość od większych ośrodków gospodarczych, tereny inwestycyjne z różnym przeznaczeniem. Cały powiat jest obszarem z nieskażoną przyrodą, na którym dominuje rolnictwo, a sporo firm zajmuje się przemysłem rolno-spożywczym. Lasy, jeziora, przepływająca tędy Wisła i rezerwaty przyrody w połączeniu z rozbudowaną bazą sportową, obiektami zabytkowymi, organizowanymi w mieście wydarzeniami kulturalnymi, stwarzają korzystne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Gąbin leży ok. 100 km od Warszawy i Łodzi. Nieodległe większe ośrodki miejskie to także siedziba powiatu – Płock (dystans 20 km), Gostynin (23 km), Kutno (35 km) czy Sochaczew (41 km). Te i inne miasta poszerzają rynek zatrudnienia dla mieszkańców Gąbina. W samym mieście podaż pracy nie jest duża.

W Gąbinie działają 463 podmioty gospodarki narodowej, na obszarach wiejskich gminy kolejne 522 (wedle danych GUS, na wrzesień 2020 r., REGON). W całej gminie nie ma dużych zakładów pracy. Działa tu 946 mikropodmiotów – w tym 14 z sektora publicznego (0-9 pracujących), 35 małych jednostek, z czego 11 jednostek budżetowych (10-49 pracujących) i 4 średnie, jedna z sektora prywatnego, 3 prywatne (50-249 pracujących).

W Gąbinie oferty pracy można znaleźć przede wszystkim w firmach handlowych i usługowych – to ich jest w gminie najwięcej. Rozwinięte są też sektor budowlany, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe.

Gąbin to także zagłębie szkółkarskie. Tutejsi producenci znani są w kraju i za granicą, rocznie wytwarzają ok. 2 mln drzewek i krzewów na rynek krajowy i na eksport.

Rynek pracy w województwie mazowieckim tworzą zarówno rozwinięte gospodarczo obszary aglomeracji warszawskiej, jak i powiaty z przewagą rolnictwa i niewielką liczbą zakładów pracy. W miejscowościach powiatu płockiego nie ma dużych przedsiębiorstw, bezrobocie przewyższa średnią wojewódzka i krajową, a rynek zatrudnienia jest dość wąski.

W samym Płocku występuje większa podaż pracy, stopa bezrobocia przybiera niższe niż w powiecie płockim wartości. We wrześniu 2020 r. wg danych GUS wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił:

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla woj. mazowieckiego – 5,1%,
  • dla Płocka – 7,1%,
  • dla powiatu płockiego – 11,1%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, który odpowiada za aktywizację zawodową mieszkańców Płocka i wszystkich gmin w powiecie, we wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 4114 bezrobotnych. Przeważały wśród nich osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy (3540 osób).

Szukaj pracy w mieście