Technik/ Inżynier Serwisu

PKE Polska Sp. z o.o.

Warszawa

13 dni temu

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Technik/ Inżynier Serwisu
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Serwis i konserwacja systemów teletechnicznych (SSP, DSO, SSWiN, SKD, CCTV),
 • Sporządzanie raportów i dokumentacji z wykonywanych prac.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia technicznego o profilu elektronicznym/elektrotechnicznym,
 • Umiejętności manualnych - montaż urządzeń, lutowanie itp.,
 • Umiejętności czytania schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej,
 • Znajomości obsługi komputera oraz oprogramowania Office,
 • Chęci rozwijania swoich umiejętności,
 • Prawa jazdy kat B.
Dodatkowymi atutami będą:
 • Doświadczenie w serwisowaniu niskoprądowych systemów teletechnicznych.
W zamian za zaangażowanie i fachowość oferujemy:
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę: umowa o pracę i pakiet socjalny,
 • Przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

 

Zachęcamy również obcokrajowców do aplikowania na ww. stanowisko.

 

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

 

O Ś W I A D C Z E N I E


I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.

2. W sprawach związanych z moimi danymi mam możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: rodo@pke-pl.com.

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.

6. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o..

* niewłaściwe skreślić

……..……………………….
Miejscowość, data, podpis

 

Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke.at/pl

Poznaj

PKE Polska Sp. z o.o.

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Poznaj stanowisko: Serwisant 
Serwisant jest pracownikiem odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa lub firmy. Osoba obsadzona na tym stanowisku monitoruje bieżący stan techniczny maszyn i urządzeń, przechowuje jego dokumentację techniczną i wykonuje ewentualne prace naprawcze, jeśli sprzęt takiej naprawy wymaga. Serwisant to osoba czynnie zaangażowana w organizowanie technicznych warunków dla ...
Praca Serwisant