Terapeuta pracowni plastyczno-rękodzielniczej
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Warszawa, Wilanów, ul. Przyczółkowa 27A
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
16 dni temu

Ogłoszenie numer: 8030676, z dnia 2023-03-15

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wilanowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, zatrudni terapeutę pracowni plastyczno-rękodzielniczej.

Terapeuta pracowni plastyczno-rękodzielniczej

Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów, ul. Przyczółkowa 27A

 

Opis stanowiska

 • planowanie oraz realizacja grupowej terapii zajęciowej z wykorzystaniem indywidualnych umiejętności uczestników zajęć plastycznych
 • współpraca z innymi pracownikami ośrodka przy realizacji celów terapeutycznych
 • współtworzenie imprez integrujących środowisko lokalne, okolicznościowych oraz wyjazdów rekreacyjnych
 • asystowanie i pomoc uczestnikom wymagającym wsparcia podczas zajęć w ŚDS oraz wyjść poza ośrodek
 • prowadzenie dokumentacji, związanej z pełnionym stanowiskiem
 • opracowywanie planów terapeutycznych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe lub pokrewne 
 • minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • umiejętności w zakresie prac manualnych, artystycznych 
 • zaangażowanie, elastyczność, samodzielność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dużej, rozpoznawalnej organizacji pozarządowej, będącej inicjatorem zmian społecznych
 • Możliwość stałej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy kandydatów wybranych w pierwszym etapie.


Do CV należy dołączyć klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”


Odpowiadając na powyższe ogłoszenie aplikant przyjmuje do wiadomości, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, z siedzibą Warszawa 00-418 ul. Równa 10/3, nr KRS: 00000080010)
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest _Marcin Kamiński e-mail: iod@otwartedrzwi.pl
 • Stowarzyszenie może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach przeprowadzenia rekrutacji na wymienione w ogłoszeniu stanowisko pracy– na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  - pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków;
  - podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na wymienione w ogłoszeniu stanowisko pracy, Pani/ Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 • Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do personalizowania/profilowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995 roku. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.