Praca Józefów

Praca w Józefowie

Józefów to małe miasto w centrum województwa mazowieckiego. Należy do powiatu otwockiego i ma status administracyjny gminy miejskiej. 

Podwarszawskie miejscowości często traktowane są jako "sypialnie" dla pracujących w stolicy osób. Stwarzają dogodne miejsce do życia blisko metropolii, ale w spokojniejszym otoczeniu. Ze względu na rozbudowany system komunikacji publicznej ich mieszkańcy mogą na co dzień korzystać z dostępnej w stolicy oferty edukacyjnej i kulturalnej czy szerokich perspektyw rynku pracy. Józefów koło Otwocka jest jedną z miejscowości bezpośrednio sąsiadujących z miastem stołecznym Warszawą, co ma znaczny wpływ na funkcje, jakie pełni.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest stabilna, a bezrobocie w całym powiecie otwockim poniżej średniej dla województwa. Co Józefów pod Warszawą ma do zaoferowania osobom poszukującym pracy?

Józefów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Warto zacząć od tego, że w Polsce Józefów jest bardzo popularną nazwą miejscowości. Noszą ją dwa miasta: Józefów koło Warszawy oraz Józefów w woj. lubelskim (powiat biłgorajski), a także liczne wsie, kolonie i osady.

Józefów, należący do powiatu otwockiego, liczy 20,6 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 24 kilometrów kwadratowych. Od północy sąsiaduje z Wawrem – dzielnicą Warszawy, od południa – z siedzibą władz powiatu – Otwockiem. Dużą część granic miasta wyznaczają rzeki Wisła i Świder.

Miasto położone jest na trasach wiodących z Warszawy do Puław i do Lublina, w odległości 22 km od centrum Warszawy. Przez Józefów prowadzą dwie drogi wojewódzkie: nr 801 i nr 721, a także linia kolejowa nr 7, łącząca Warszawę z Dorohuskiem.

Józefów jest częścią aglomeracji warszawskiej, a mówiąc dokładniej, należy do  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasta łączą m.in. wspólne inwestycje, ale też system komunikacji publicznej. Do centrum Warszawy z Józefowa dojechać można pociągiem w ok. 45 minut (wybierając jeden z dwóch przystanków – Józefów lub Michalin). Na trasie kursują także busy prywatnego przewoźnika.

Józefów powstał jako willowe, podmiejskie osiedle, a jego rozwój przypada na 2 połowę XIX w. i wiąże się z budową linii kolejowej, łączącej Warszawę z Lublinem. Od początku pełnił funkcje letniska, ośrodka uzdrowiskowego (leczenie chorób płuc i dróg oddechowych), wypoczynkowego przede wszystkim dla mieszkańców stolicy.
Dla józefowskiej zabudowy charakterystyczny jest styl świdermajer (styl nadświdrzański) zapoczątkowany przez Michała Elwiro Andriollego. Dziś na terenie miasta znajduje się ponad 30 obiektów ujętych w Rejestrze Zabytków. W większości są to właśnie drewniane domy wybudowane w XIX w. w stylu świdermajer.

Ok. 40% powierzchni miasta zajmują lasy, z przewagą sosny, a łagodny, nizinny klimat stwarza sprzyjające warunki do wypoczynku. Przyroda podlega ochronie, a wszelkie inwestycje nie mogą nadmiernie jej eksploatować. Na terenie miasta są trzy rezerwaty przyrody:

  • Dolina Świdra,
  • Wyspy Świderskie,
  • Wyspy Zawadowskie.

Józefów to cel często jednodniowych wycieczek mieszkańców stolicy, którzy spędzają czas nad Świdrem. W mieście jest jednak także rozbudowane zaplecze noclegowo-gastronomiczne, działają ośrodki szkoleniowe. Rozwija się również w Józefowie agroturystyka. Do dyspozycji mieszkańców i gości są także obiekty rekreacyjno-sportowe, m.in. basen, hala sportowa, strzelnica golfowa, park linowy, stadniny koni.

Rynek pracy, oferty pracy – Józefów

Józefów to niewielkie miasto, z rozległymi terenami zielonymi, czystą, chronioną przyrodą. Nie ma tu dużych fabryk, wielkich magazynów i przemysłowej dzielnicy. Znaczna część mieszkańców szuka zatrudnienia w Warszawie, a wskaźnik bezrobocia w powiecie otwockim utrzymuje się na niskim poziomie. W listopadzie 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 4,8%, średnia dla województwa – 5,1%, a dla Polski – 6,1%.

W Józefowie działają przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się drobną wytwórczością, obsługą lokalnej społeczności i usługami związanymi z turystyką. Siedzibę ma tu 3886 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON, dane GUS na koniec listopada 2020 r.). 3756 z nich (11 jednostek budżetowych) to samozatrudnieni bądź zakłady do 9 pracujących. Ponadto w mieście funkcjonuje 113 małych zakładów pracy, z czego 5 z sektora publicznego (10-49 zatrudnionych) i 17 średnich (8 to jednostki budżetowe, kadra rzędu 50-249 osób). Do większych józefowskich pracodawców zaliczają się firmy produkujące kosmetyki, szkła i soczewki do okularów, wycieraczki szyb samochodowych oraz zakład wędliniarski.

W REGON najwięcej podmiotów działających w Józefowie zarejestrowanych jest w sekcjach PKD:

  • handel i naprawa pojazdów – 898,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 550,
  • przetwórstwo przemysłowe – 458,
  • budownictwo – 354,
  • informacja i komunikacja – 252,
  • opieka medyczna i pomoc społeczna – 238.