Tyflopedagog

Internationaler Bund Polska

Tychy

14 dni temu

Ogłoszenie numer: 4402767, z dnia 2021-04-01

Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód - aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje tyflopedagoga.

Tyflopedagog

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Nr Ref.: tyflopedagog – rekrutacja TYCHY

 

Opis stanowiska

Celem pracy tyflopedagoga będzie udział w procesie rekrutacji uczestników projektu będących osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu w trakcie dwustronnych ustaleń indywidualnej ścieżki reintegracji zawierającej cel i zakres wsparcia (w tym wybór ścieżki wsparcia, wybór rodzaju i wymiaru zajęć takich jak: treningi mobilności, umiejętności dnia codziennego, CIS, KIS, szkolenia zawodowe, treningi i konsultacje psychologiczne, etc. ).

 

Czas pracy tyflopedagoga to: maksimum 160 godzin, czas realizacji: 1.05.2021- 30.09.2021, zdecydowana większość godzin będzie realizowana w okresie maj – czerwiec 2021.

Wymagania

  • wykształcenie kierunkowe na kierunku tyflopedagogika (specjalizacja w ramach studiów pedagogicznych lub studia podyplomowe),
  • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

 oraz określenie wymaganej stawki brutto za godzinę pracy zawierającej wszystkie koszty realizacji zlecenia (w tym podatek czy koszty dojazdu).

 

Biuro projektu:

43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

tel. 507-342-996

 

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Internationaler Bund Polska

Poznaj stanowisko: Pedagog 
Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
Praca Pedagog