Wykładowca

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Radom

8 dni temu

WSH w Radomiu jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim.
 

Misja


Misją Wyższej Szkoły Handlowej jest kreowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej dla potrzeb biznesu, administracji i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania  i wdrażania efektywnych przedsięwzięć gospodarczych. Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa.

 

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zatrudni na podstawowe miejsce pracy doktorów prawa, ekonomii, nauk o zarządzaniu.

Stanowisko:

Wykładowca
Miejsce pracy: Radom

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

 

Kandydaci powinni posiadać:
  • Stopień naukowy doktora.
  • Dorobek naukowo-dydaktyczny.
  • Wyrażać .
Wymagane dokumenty:
  • Podanie o zatrudnienie zawierające klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, z siedzibą przy ul. T. Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.
  • Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.

Umowa o pracę (podstawowe miejsce pracy)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Poznaj stanowisko: Wykładowca 
Wykładowca jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w murach uczelni wyższej - publicznej lub prywatnej i zajmującym się pracą dydaktyczną w środowisku studentów danej specjalności. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o autorski program nauczania obejmujący zagadnienia z danej dziedziny naukowej. Postępy studentów weryfikowane są w oparciu o okresowe formy sprawdzania wiedzy i końcowe ...
Praca Wykładowca