Zastępca Głównego Energetyka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 2779532, z dnia 2019-11-08

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Zastępca Głównego Energetyka

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad bieżącą eksploatacja instalacji energetycznych i gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne oraz z przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • planowanie oraz nadzorowanie przeglądów urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych oraz gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigowymi podlegającymi urzędowi dozoru technicznego – współpraca z UDT
 • dokonywanie okresowych przeglądów infrastruktury energetycznej USK i opracowywanie programów poprawy – optymalizacji jej funkcjonowania
 • nadzorowanie rozliczania faktur, ich weryfikacja oraz tworzenie i aktualizacja kluczy podziału kosztów w zakresie prowadzonych spraw
 • planowanie oraz organizowanie wykonawstwa w zakresie koniecznych zmian i modernizacji zasilania urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych, sieci instalacji oświetleniowej, napędów elektrycznych, urządzeń grzewczych i kotłów z wykorzystaniem energii odnawialnej
 • określanie niezbędnych uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy
 • wydawanie poleceń pisemnych na pracę w warunkach niebezpiecznych

Wymagania

 • uprawnienia dozorowe elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV; zespołów prądotwórczych powyżej 50kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych
 • uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń innych urządzeń wymienionych w zarządzeniu Ministra Gospodarki i z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • operatywność i zdolności mediacyjne
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność, sumienność

Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kopie świadectw kwalifikacyjnych z podaną datą ważności (D1; 3,4,7,10; D2;1,2,4,5,7,10,)
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych 20.12.2019 roku z dopiskiem „z-ca głównego energetyka” na adres e-mail: duo@usk.wroc.pl lub kancelaria Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego