Zastępca kierownika oddziału

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

407 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 46210

Warunki pracy

• pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności służbowe polegające na nadzorowaniu pracy zespołu operatorów numerów alarmowych
• inne prace to typowe prace administracyjno-biurowe
• obsługa sprzętu techniki biurowej (drukarka, telefon, ksero)
• praca samodzielna, pod presją czasu
• praca wymagająca koncentracji
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk
• realizacja zadań także poza siedzibą urzędu (w tym wyjazdy służbowe ze względu na konieczność utrzymywania kontaktów z innymi jednostkami zewnętrznymi)
• prowadzenie samochodu służbowego
• stres związany z mogącymi wystąpić sytuacjami kryzysowymi
• stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy osobowe
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• klatka schodowa o szerokości 120 cm z poręczami
• korytarz biurowy o szerokości nie mniejszej niż 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
• pomieszczenia wewnątrz budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (ul. Wiśniowa 13a)

Zakres zadań

 • nadzorowanie i organizowanie przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe przyjmowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • opracowywanie i aktualizowanie niezbędnych procedur wspomagających proces obsługi zgłoszeń alarmowych
 • nadzorowanie i kierowanie oraz zapewnienie organizacji pracy operatorów numerów alarmowych
 • organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie szkoleń i egzaminów operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju
 • opracowywanie oraz monitorowanie zasad i zakresu przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych skierowanych do dzieci i młodzieży
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania organów ścigania
 • wspomaganie kierownika oddziału w zakresie: nadzoru, kierowania oraz zapewnienia organizacji pracy operatorów numeru alarmowego pracujących w systemie całodobowym, obsługi technicznej oraz administracyjnej centrum, psychologa; opracowywania szczegółowych zasad działania centrum; opracowywania i nadzorowania procesu wdrażania szczegółowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywania procedur na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych wpływających na funkcjonowanie CPR
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem numerów alarmowych obsługiwanych w CPR, współpraca z podmiotami ratowniczymi w celu zapewnienia prawidłowego kierowania numerów alarmowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego lub zarządzania kryzysowego
 • wiedza z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, organizacji i planowania
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność pracy pod presją czasu, podejmowania decyzji, analizy i syntezy informacji
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • dyspozycyjność (możliwa praca w systemie zmianowym, bez godzin nocnych)